FRITZ!WLAN Repeater 300E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 300E Service

FRITZ!WLAN Repeater met draadloze router verbinden via 5GHz-frequentieband

De FRITZ!WLAN Repeater kan het draadloze netwerk (WiFi) van een draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) op de 2,4- of 5GHz-frequentieband vergroten.

Als beide frequentiebanden tegelijk zijn ingeschakeld in de draadloze router, brengt de FRITZ!WLAN Repeater de draadloze verbinding standaard tot stand via de 2,4GHZ-frequentieband tijdens de configuratie per WPS (Wi-Fi Protected Setup). Als je de verbinding tot stand wilt brengen via de 5GHz-frequentieband, moet de 2,4GHz-frequentieband van de draadloze router zijn uitgeschakeld tijdens het configureren van de FRITZ!WLAN Repeater.

1 2,4GHz-frequentieband uitschakelen in draadloze router

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over de configuratie van een andere draadloze router krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel in de sectie "2,4-GHz frequency band" de optie "Wireless radio network enabled" uit. Als de FRITZ!Box meerdere frequentiebanden ondersteunt, er wordt echter maar één weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!WLAN Repeater met draadloze router verbinden

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over de configuratie van een andere draadloze router krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Om de FRITZ!WLAN Repeater te configureren, steek je deze in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de repeater blijven branden.
 3. Druk op de "WPS"-knop van de repeater en houd deze (ca. 6 seconden) ingedrukt tot de "WLAN"-led van de repeater knippert.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de verbindingsknop van de FRITZ!Box en houd deze gedurende de in de tabel aangegeven tijd ingedrukt, tot de "WLAN"-led knippert.
  VerbindingsknopDuur
  Connect / WPS ca. 1 seconde
  WPS ca. 1 seconde
  WLAN ca. 6 seconden
  WLAN WPS ca. 6 seconden
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de repeater blijven branden, is de configuratie voltooid.

De FRITZ!WLAN Repeater maakt nu verbinding met de draadloze router via de 5GHz-frequentieband. Nu kun je in de draadloze router de 2,4GHz-frequentieband weer inschakelen.