FRITZ!WLAN Repeater 300E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 300E Service

FRITZ!WLAN Repeater met draadloze router verbinden via 5GHz-frequentieband

De FRITZ!WLAN Repeater kan het draadloze netwerk (WiFi) van een draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) in de 2,4- of 5GHz-frequentieband vergroten. Als beide frequentiebanden zijn ingeschakeld in de router, wordt de draadloze verbinding altijd tot stand gebracht via de 2,4GHz-frequentieband, als je voor de configuratie WPS (Wi-Fi Protected Setup) gebruikt. Als je de verbinding tot stand wilt brengen via de 5GHz-frequentieband, moet je de 2,4GHz-frequentieband in de draadloze router uitschakelen wanneer je de repeater configureert.

Voorwaarden / Beperkingen

  • De draadloze router moet in staat zijn de 2,4- en 5GHZ-frequentiebanden tegelijkertijd te leveren.

1 2,4GHz-frequentieband uitschakelen in draadloze router

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over de configuratie van een andere draadloze router verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via de handleiding.

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
  3. Schakel voor de 2,4GHz-frequentieband de optie "Wireless radio network enabled" uit. Als de FRITZ!Box meerdere frequentiebanden ondersteunt, er wordt echter maar één weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Repeater met de draadloze router verbinden

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over de configuratie van een andere draadloze router verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via de handleiding.

  1. Om de repeater te configureren, steek je deze in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
  2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de repeater blijven branden.
  3. Druk op de "WPS"-knop van de repeater en houd deze ingedrukt tot de "WLAN"-led van de repeater knippert (ca. 6 seconden).
  4. Binnen 2 minuten: Druk op de "Connect-" of "WPS"- of "WLAN"-knop van de FRITZ!Box en houd deze ingedrukt tot de "WLAN"-led van de FRITZ!Box knippert.
  5. Wacht tot meerdere signaalsterkte-leds blijven branden.

De FRITZ!WLAN Repeater maakt nu verbinding met de draadloze router via de 5GHz-frequentieband. Als je tot nu toe nog geen wachtwoord hebt ingesteld voor de repeater, importeert deze het wachtwoord en indien van toepassing de gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruikersinterface, als het meest recente FRITZ!OS is geïnstalleerd op beide apparaten. Nu kun je in de router de 2,4GHz-frequentieband weer inschakelen en de repeater op een plek naar keuze plaatsen.