FRITZ!WLAN Repeater 310 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 310 Service
Not your product?

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Wanneer de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Repeater. Het is zinvol om de fabrieksinstellingen te laden als je de repeater bijvoorbeeld gaat gebruiken op een andere locatie of van plan bent deze aan een andere gebruiker te geven. Bovendien kun je zo onjuiste instellingen verwijderen die een correcte werking van de repeater verhinderen.

Fabrieksinstellingen laden

  1. Verbind de repeater met het stroomnet.
  2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
  3. Druk op de "WPS"-knop en houd deze gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.

    Afb.:Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

  4. Als de "Power"- en "WLAN"-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.