FRITZ!Repeater 450E Service - Knowledge Base

FRITZ!Repeater 450E Service

FRITZ!OS van de repeater herstellen

Met het herstelprogramma kun je de functionaliteit van de FRITZ!Repeater herstellen. Het herstelprogramma zet de repeater terug naar de staat waarin deze werd geleverd en wist alle instellingen die verhinderen dat de repeater correct werkt.

Voorwaarden

 • Op de computer is Windows 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser ftp.avm.de/fritzwlan/.
 2. Navigeer naar de map voor het model van je repeater, vervolgens naar de submap "other" en ten slotte naar de map "recover".
 3. Download het herstelprogramma voor de repeater met de bestandsextensie ".exe" naar je computer.

2 Computer met de repeater verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op de LAN-poort van de repeater.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen de repeater en netwerkapparaten.

3 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit om het herstelprogramma uit te voeren en schakel deze weer in vóórdat je verbinding maakt met internet. Deze programma's beschermen je computer tegen indringers vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de computer en maak pas weer verbinding wanneer de firewall opnieuw is opgestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat deze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
  2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en Internet" en dan op "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 8

  1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik op "Configuratiescherm" in het contextmenu.
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik op "Start" en vervolgens op "Instellingen" (niet altijd beschikbaar).
  2. Configuratiescherm > (Systeem en beveiliging >) Windows-Firewall
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

4 Herstelprogramma uitvoeren

 1. Start het bestand "fritz.wlan_repeater...recover-image.exe" en klik op "Next".
 2. Volg de instructies.
 3. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer dan het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Repeater successfully restored!" weergeeft, is het herstelproces geslaagd.

5 Fouten bij het uitvoeren van het herstelprogramma

Als het herstelprogramma de repeater niet kan vinden of de foutmelding "Could not determine the version!" weergeeft, ga je als volgt te werk:

Herstelprogramma kan repeater niet vinden

Het herstelprogramma kan de repeater niet vinden en blijft de foutmelding "Searching FRITZ!Repeater at: [IP-adres]" weergeven.

 1. Klik niet op "Next", maar op "Cancel" en vervolgens opnieuw op "Cancel".
 2. Schakel opnieuw alle firewalls uit.
 3. Voer het herstelprogramma opnieuw uit.

Foutmelding "Could not determine the version!"

 1. Breek het herstelprogramma af.
 2. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + Pauze-toets.
  • Het venster met basisinformatie over de computer wordt geopend.
 3. Klik op "Apparaatbeheer".
 4. Dubbelklik onder "Netwerkadapters" op de LAN-netwerkadapter die is verbonden met de FRITZ!Repeater en klik op het tabblad voor de geavanceerde instellingen (bijv."Geavanceerd", "Geavanceerde instellingen").
 5. Selecteer de eigenschap voor het instellen van de overdrachtssnelheid (bijv."Transmission Rate", "Connection Type", "Media Type").
 6. Selecteer de waarde "10 Mbit/s, half-duplex" of een vergelijkbare waarde en klik op "OK".
 7. Voer het herstelprogramma opnieuw uit.