FRITZ!WLAN Repeater 450E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 450E Service
Not your product?

"Power"-led op de FRITZ!WLAN Repeater brandt niet

De "Power"-led op de FRITZ!WLAN Repeater brandt niet, de repeater geeft geen gegevens meer door en de gebruikersinterface van de repeater kan niet meer worden geopend.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Repeater opnieuw opstarten

  1. Trek de repeater uit het stopcontact.
  2. Steek de repeater na ca. 5 seconden opnieuw in het stopcontact.

2 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!WLAN Repeater laden

  1. Steek de repeater in het stopcontact.
  2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led blijven branden.
  3. Houd de "WPS"-knop minimaal gedurende 15 seconden ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.