FRITZ!WLAN Repeater 450E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 450E Service
Not your product?

Poging een draadloze verbinding met een draadloze router van een andere fabrikant tot stand te brengen mislukt

Wanneer je probeert een draadloze verbinding (WiFi) tot stand te brengen tussen de FRITZ!WLAN Repeater en een draadloze router, kan het proces niet worden voltooid. Na een poging verbinding te maken blijft het lampje voor de signaalsterkte op de repeater knipperen.

Belangrijk:Als je een FRITZ!Box als draadloze router gebruikt, volg je de instructies in deze handleiding.

Opmerking:Informatie over de procedure voor andere draadloze routers vind je in de overeenkomstige handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

1 MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Controleer of je onbekende draadloze apparaten kunt registreren met je draadloze router:

  • Schakel het MAC-adresfilter van de draadloze router uit.

    Opmerking:Je kunt het MAC-adresfilter weer inschakelen zodra de draadloze verbinding tussen de FRITZ!WLAN Repeater en de draadloze router tot stand is gebracht.

2 Draadloze versleutelingsmethode van draadloze router corrigeren

In de fabrieksinstellingen ondersteunt de FRITZ!WLAN Repeater zowel de veilige versleutelingsmethode WPA2 als WPA (Wi-Fi Protected Access). Controleer of je draadloze router is ingesteld voor een van deze versleutelingsmethoden:

  • Schakel de versleutelingsmethode WPA2 (CCMP) of WPA (TKIP) in de instellingen van de draadloze router in.

3 WPS-functie van draadloze router inschakelen

Als je WPS wilt gebruiken om de FRITZ!WLAN Repeater te registreren, moet je de WPS-functie van je draadloze router inschakelen en de juiste WPS-methode gebruiken.

  • Schakel de WPS-functie van de draadloze router in en selecteer "Push Button method" (WPS-PBC, Push Button Configuration) als WPS-methode.

De configuratie van de draadloze router is zo ingesteld dat je de FRITZ!WLAN Repeater kunt registreren.