FRITZ!WLAN Repeater 450E Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Repeater 450E Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Configureren draadloze verbinding met de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) mislukt

Hoewel voor de configuratie van de FRITZ!Repeater in het FRITZ!Box-thuisnetwerk of voor de configuratie van de FRITZ!Repeater in het thuisnetwerk van een andere router te werk is gegaan zoals uitgelegd in onze handleiding, brengt de FRITZ!Repeater de draadloze verbinding (WiFi) niet tot stand. De signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater knipperen een tijdlang en gaan vervolgens uit.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Toetsblokkering uitschakelen

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 WPS-functie inschakelen

Als je de FRITZ!Repeater met de draadloze router verbindt door op een knop te drukken (WPS - Wi-Fi Protected Setup), moet de WPS-functie van de draadloze router actief zijn en de juiste WPS-procedure worden gebruikt:

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Klik op het tabblad  "WPS Quick Connection".
 4. Schakel WPS in.
 5. Selecteer "Push-Button method (WPS-PBC, Push Button Configuration)" en klik op "Start WPS".

3 MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Als de je FRITZ!Repeater handmatig verbindt met de draadloze router, moet de MAC-adresfilter van de draadloze router worden uitgeschakeld om de repeater aan te kunnen melden:

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op op "Security" of "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.