FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Trage draadloze verbindingen conform 802.11ac

Bij draadloze verbindingen (WiFi) conform de draadloze netwerkstandaard 802.11ac is de doorvoercapaciteit lager dan de gegevenssnelheid die ondersteund wordt door de draadloze standaard.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand brengen

De maximale doorvoercapaciteit wordt alleen bereikt als de draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand gebracht wordt en de draadloze router gebruikmaakt van de draadloze standaard 802.11ac:

Belangrijk:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Sommige FRITZ!Box-instellingen worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld. Informatie over de configuratie van een andere router verkrijg je van de fabrikant van het apparaat, bijvoorbeeld via het handboek.

5GHz-frequentieband configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "WLAN" op "Radio Channel".
 3. Activeer bij "5-GHz frequency band" de optie "WLAN radio network active".
 4. Voer in het invoerveld "Name of the wireless radio network (SSID)" een andere naam in, zodat je voortaan het draadloze 5GHz-netwerk kunt onderscheiden van het draadloze 2,4GHz-netwerk.

  Belangrijk:Niet alle draadloze netwerkapparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, é, í,ß, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Draadloze standaard "802.11n+ac" configureren

In de fabrieksinstellingen is voor de 5GHz-frequentieband de draadloze standaard 802.11ac in de FRITZ!Box geconfigureerd. Als je de draadloze instellingen van de FRITZ!Box gewijzigd hebt, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional settings" (indien beschikbaar).
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de draadloze standaard standaard "802.11n+ac" voor de 5GHz-frequentieband.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd voor de draadloze standaard 802.11ac en je kunt een draadloze verbinding tot stand brengen met het draadloze netwerk via de naam (SSID) die je aan de 5GHz-frequentieband toegewezen hebt.

2 Draadloze verbinding met de 2,4GHz-frequentieband verwijderen

Controleer of de FRITZ!WLAN Stick geen draadloze verbinding met de 2,4GHz-frequentieband maken kan:

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op "Start" en vervolgens op "Instellingen" .
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Wi-Fi-instellingen beheren".
 4. Klik in de sectie "Bekende netwerken beheren" op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router op de 2,4GHz-frequentieband en vervolgens op "Niet onthouden".

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + C.
  • De Windows-sidebar wordt nu geopend.
 2. Klik in de Windows-sidebar op "Instellingen" en vervolgens op het pictogram voor het draadloze netwerk .
 3. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router op de 2,4GHz-frequentieband.
 4. Klik op "Dit netwerk niet onthouden".

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op:" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Netwerk en internet" en dan op "Netwerkcentrum".
 4. Klik op "Draadloze netwerken beheren".
 5. Rechtsklik op de verbinding met de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router op de 2,4GHz-frequentieband.
 6. Klik op "Netwerk verwijderen" en bevestig met "OK".

3 Autokanaal inschakelen of bijwerken

Als het autokanaal is ingeschakeld, controleert de FRITZ!Box de draadloze omgeving en gebruikt automatisch de meest geschikte instellingen voor het draadloze kanaal. In de loop van de dag kan de drukte op de frequentieband echter aanzienlijk veranderen. Zolang er nog draadloze netwerkapparaten met de FRITZ!Box verbonden zijn, werkt deze het autokanaal niet bij. Daarom kan het autokanaal te allen tijde handmatig worden bijgewerkt:

Opmerking:Met het inschakelen en bijwerken van het autokanaal worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken en opnieuw tot stand gebracht.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik op de knop "Refresh Autochannel".

4 Meest recente driver voor de FRITZ!WLAN Stick installeren

5 Meest recente firmware voor de draadloze router installeren

 • Installeer de meest recente firmware voor je draadloze router volgens de instructies van de fabrikant.

  Opmerking:Als je een FRITZ!Box gebruikt, installeer dan de meest recente versie van FRITZ!OS zoals wordt beschreven in deze handleiding.

6 Draadloze netwerkapparaten optimaal positioneren

 1. Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 2. Plaats de draadloze router niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de draadloze router indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de draadloze router indien mogelijk zo hoog mogelijk boven in de kamer, bijvoorbeeld boven op een kast.
 5. Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral metalen- of waterhoudende objecten (bijvoorbeeld koelkast, kamerplanten) verminderen de kwaliteit van het draadloos signaal aanzienlijk.
 6. Plaats de draadloze router niet in de buurt van andere zenders (bijvoorbeeld magnetron, babyfoon, draadloze speakers, bluetooth-apparaten).
 7. Om te testen plaats je de draadloze router en de FRITZ!WLAN Stick zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.

  Opmerking:Wanneer je alle andere mogelijke bronnen voor de fout uitgesloten hebt, kun je de afstand tussen beide apparaten weer vergroten.

Nu zijn de draadloze router en de FRITZ!WLAN Stick optimaal geconfigureerd en de FRITZ!WLAN Stick kan met het grootst mogelijke bereik en de best mogelijke doorvoercapaciteit een verbinding met de draadloze router tot stand brengen.

Opmerking:Als deze maatregelen de kwaliteit van de draadloze verbinding niet voldoende hebben verbeterd, kun je een FRITZ!WLAN Repeater conform draadloze standaard 802.11ac gebruiken om het bereik van het draadloze netwerk uit te breiden en de doorvoercapaciteit van de draadloze verbinding te verhogen.