FRITZ!WLAN Stick AC 430 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick AC 430 Service
Not your product?
This document is also available for the following products:

Trage draadloze verbindingen volgens 802.11ac

De doorvoercapaciteit van draadloze verbindingen (WiFi) volgens de draadloze standaard 802.11ac is lager dan de gegevenssnelheid die wordt ondersteund door de draadloze standaard.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Draadloze verbinding tot stand brengen met de frequentieband 5 GHz

De maximale gegevenssnelheid is alleen mogelijk wanneer de draadloze verbinding tot stand wordt gebracht met de frequentieband 5 GHz en de draadloze router (bijvoorbeeld de FRITZ!Box) gebruikmaakt van de draadloze standaard 802.11ac:

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Sommige FRITZ!Box-instellingen worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld. Informatie over het configureren van een andere router vind je in de betreffende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Frequentieband 5 GHz configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Ga naar de sectie "5-GHz Frequency Band" en schakel de optie "Wireless radio network enabled" in.
 4. Voer in het veld "Name of the wireless radio network (SSID)" een andere naam in, zodat je voortaan het draadloze netwerk met 5 GHz kunt onderscheiden van het draadloze netwerk met 2,4 GHz.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, á, é, í, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Draadloze standaard "802.11n+ac" configureren

In de fabrieksinstellingen is de draadloze standaard 802.11ac geconfigureerd voor de frequentieband 5 GHz in de FRITZ!Box. Als je de instellingen voor draadloze netwerken op de FRITZ!Box hebt gewijzigd, moet je de volgende instellingen configureren:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional settings" (indien beschikbaar).
 5. Selecteer de draadloze standaard "802.11n+ac" in de vervolgkeuzelijst voor de frequentieband 5 GHz.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is geconfigureerd voor de draadloze standaard 802.11ac en je kunt een draadloze verbinding tot stand brengen met het draadloze netwerk met de naam (SSID) die je hebt toegewezen aan de frequentieband 5 GHz.

2 Draadloze verbinding met de frequentieband 2,4 GHz verwijderen

Controleer of de FRITZ!WLAN Stick geen draadloze verbinding kan maken met de frequentieband 2,4 GHz:

Windows 10

 1. Klik op "Settings" in het Windows-startmenu.
 2. Klik op "Network & Internet" in het menu "Settings".
 3. Klik op "Wi-Fi" en vervolgens op "Manage Wi-Fi settings".
 4. Klik in de sectie "Manage known networks" op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router in de frequentieband 2,4 GHz aangeeft en klik vervolgens op "Forget".

Windows 8

 1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "C".
  • De Windows-zijbalk wordt geopend.
 2. Klik in de Windows-zijbalk op "Settings" en vervolgens op het symbool voor draadloos .
 3. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router in de frequentieband 2,4 GHz aangeeft.
 4. Klik op "Forget this network".

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Control Panel".
 2. Ga naar het menu "Control Panel", open de vervolgkeuzelijst "View by:" (in de rechterbovenhoek) en selecteer "Category".
 3. Klik op "Network and Internet" en vervolgens op "Network and Sharing Center".
 4. Klik aan de linkerkant op "Manage wireless networks".
 5. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding die de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router in de frequentieband 2,4 GHz aangeeft.
 6. Klik op "Remove network" en bevestig met "OK".

3 Meest recente stuurprogramma voor de FRITZ!WLAN Stick installeren

4 Meest recente firmware voor de draadloze router installeren

 • Installeer de meest recente firmware voor je draadloze router volgens de instructies van de fabrikant.

  Opmerking:Als je een FRITZ!Box gebruikt, installeer je de meest recente versie van FRITZ!OS zoals beschreven in deze handleiding.

5 Ideale plaats vinden voor draadloze apparaten

 • Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 • Plaats de draadloze router niet precies in de hoek van een kamer.
 • Plaats de draadloze router op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
 • Plaats de draadloze router zo hoog mogelijk, bijvoorbeeld op een rek.
 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze apparaten. Vooral metalen objecten of objecten met water (bijvoorbeeld koelkast, kamerplanten) verminderen de kwaliteit van het draadloze signaal aanzienlijk.
 • Plaats het apparaat niet vlak bij andere zenders (bijvoorbeeld magnetrons, DECT-telefoons, babyfoons, draadloze speakers).
 • Voor het testen plaats je de draadloze router en de computer met de FRITZ!WLAN Stick zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.

  Opmerking:Wanneer je alle andere mogelijke bronnen voor de fout hebt uitgesloten, kun je de afstand tussen de twee apparaten weer vergroten.

6 Het beste draadloze kanaal selecteren

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over het configureren van een andere router vind je in de betreffende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Klik op de tab "5-GHz Band" in de sectie "Wireless Environment".
 4. Klik op de koppeling "Show disturbances to wireless network" (indien beschikbaar).
 5. Gebruik de grafiek "Use of the Wireless LAN Channels" om te bepalen welk kanaal in het lagere frequentiebereik het minst wordt beïnvloed door andere draadloze netwerken en interferentiebronnen.
 6. Ga naar de sectie "Radio Channel Settings" en schakel de optie "Adjusting the radio channel settings" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal met de minste interferentie in de frequentieband 5 GHz.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 9. Controleer of het probleem met je draadloze verbinding nog steeds optreedt.
  • Als het probleem met de draadloze verbinding nog steeds optreedt:
   • Herhaal de stappen 3 - 9 met een draadloos kanaal in het middenbereik en vervolgens met een kanaal in het hogere frequentiebereik. Wanneer je klaar bent met testen, kies je het draadloze kanaal dat het minst wordt beïnvloed door storingen.

    Belangrijk:Het diagram van de draadloze omgeving geeft alleen de huidige situatie weer! De toewijzing van frequentiebanden kan in de loop van de dag aanzienlijk veranderen, omdat veel draadloze netwerken alleen worden ingeschakeld tijdens het gebruik. Controleer daarom meerdere malen om te zien welke draadloze kanalen het minst worden beïnvloed door interferentie.

De draadloze router en de FRITZ!WLAN Stick zijn nu ideaal geconfigureerd. Je hebt het best mogelijke draadloze bereik en de hoogste doorvoercapaciteit tussen je FRITZ!WLAN Stick en de draadloze router.

Opmerking:Als de vorige methoden de kwaliteit van je draadloze verbinding niet voldoende hebben verbeterd, kun je gebruikmaken van een FRITZ!WLAN Repeater die de draadloze standaard 802.11ac ondersteunt, om het bereik van het draadloze netwerk uit te breiden en de doorvoercapaciteit van je draadloze verbinding te verhogen.