FRITZ!WLAN Stick AC 430 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick AC 430 Service

Draadloos netwerk van de draadloze router wordt niet gevonden

De FRITZ!WLAN Stick kan het draadloze netwerk (WiFi) van de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) niet vinden. Bij het zoeken naar draadloze netwerken wordt de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de draadloze router niet weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloos netwerk inschakelen

De volgende maatregel is alleen nodig als je als draadloze router een FRITZ!Box gebruikt waarvan de "WLAN"-led niet brandt:

 1. Druk kort op de "WLAN"-knop van de FRITZ!Box om het draadloze netwerk in te schakelen. Als je de toetsblokkering in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld:
  1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
  3. Schakel het draadloze netwerk in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Draadloze instellingen van de router aanpassen

Opmerking:We leggen de configuratie uit, met als voorbeeld een FRITZ!Box. Informatie over de configuratie van andere draadloze routers krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Als de naam van het draadloze netwerk van de draadloze router onzichtbaar is, wordt deze bij het zoeken naar draadloze netwerken weergegeven:

Opmerking: Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een veiligheidsrisico vormen (zie 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Meest recente driver voor FRITZ!WLAN Stick installeren

 1. Open in een webbrowser onze downloadpagina.
 2. Selecteer de productgroep "FRITZ!WLAN" en vervolgens je product.
 3. Download de meest recente driver voor je FRITZ!WLAN Stick.
 4. Pak het zipbestand uit op je computer, bijvoorbeeld op het bureaublad.
 5. Dubbelklik op het bestand "setup.exe" en volg de instructies.

4 Draadloze router optimaal plaatsen

 1. Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 2. Plaats de draadloze router niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de draadloze router indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de draadloze router indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld boven op een kast.
 5. Plaats de draadloze router zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
 6. Plaats de draadloze router niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

5 USB 3.0-apparaten loskoppelen

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de USB-poorten van de draadloze router en de computer waarop de FRITZ!WLAN Stick is aangesloten.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, stoort een USB-apparaat de draadloze verbinding en moet je de interferentie van het USB-apparaat verminderen.

6 Ander draadloos netwerkapparaat testen

 1. Test of het draadloos netwerk van de draadloze router door een ander draadloos netwerkapparaat wordt gevonden.
  • Als het andere draadloze netwerkapparaat het draadloze netwerk van de draadloze router kan vinden, dan is de FRITZ!WLAN Stick mogelijk defect.