FRITZ!WLAN Stick AC 430 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick AC 430 Service

Draadloze netwerk van de draadloze router kan niet worden gevonden

Je FRITZ!WLAN Stick kan het draadloze netwerk (WiFi) van je draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) niet vinden. Bij het zoeken naar draadloze netwerken wordt de naam van het draadloze netwerk van de router (SSID) niet weergegeven.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Draadloos netwerk inschakelen

De volgende stap is alleen vereist als je een FRITZ!Box gebruikt als draadloze router en als het lampje "WLAN" niet brandt:

 • Druk kort op de knop "WLAN" op de FRITZ!Box om het draadloze netwerk van de FRITZ!Box in te schakelen.

2 Meest recente stuurprogramma voor de FRITZ!WLAN Stick installeren

3 Ideale plaats vinden voor draadloze apparaten

 • Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 • Plaats de draadloze router niet precies in de hoek van een kamer.
 • Plaats de draadloze router op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
 • Plaats de draadloze router zo hoog mogelijk, bijvoorbeeld op een rek.
 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze apparaten. Vooral metalen objecten of objecten met water (bijvoorbeeld koelkast, kamerplanten) verminderen de kwaliteit van het draadloze signaal aanzienlijk.
 • Plaats het apparaat niet vlak bij andere zenders (bijvoorbeeld magnetrons, DECT-telefoons, babyfoons, draadloze speakers).
 • Voor het testen plaats je de draadloze router en de computer met de FRITZ!WLAN Stick zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.

  Opmerking:Wanneer je alle andere mogelijke bronnen voor de fout hebt uitgesloten, kun je de afstand tussen de twee apparaten weer vergroten.

4 Draadloze instellingen van de router wijzigen

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over het configureren van een andere router vind je in de betreffende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.

Naam van draadloos netwerk (SSID) weergeven

Sommige draadloze apparaten kunnen geen draadloze verbinding maken als de naam van het draadloze netwerk van de router niet zichtbaar is:

Opmerking:Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een beveiligingsrisico inhouden (zie artikel in PC World: 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Het beste draadloze kanaal selecteren

Het draadloze kanaal dat door de draadloze router wordt gebruikt, wordt mogelijk beïnvloed door storingen in je draadloze omgeving. Configureer de draadloze router zodat deze automatisch een kanaal selecteert dat zo min mogelijk interferentie ondervindt. Als dat niet mogelijk is, selecteer je handmatig een ander kanaal op de router:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.