FRITZ!WLAN Stick AC 860 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick AC 860 Service

Trage draadloze verbinding conform 802.11ac

De doorvoercapaciteit van een draadloze verbinding conform de draadloze standaard 802.11ac is lager dan de gegevenssnelheid die de draadloze standaard ondersteunt.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Zendvermogen aan de USB 3.0-poort optimaliseren

Het grootst mogelijke zendvermogen kan alleen bereikt worden als de FRITZ!WLAN Stick met een USB 3.0-poort verbonden is:

Meest recente driver voor USB-poort installeren

 • Installeer de meest recente driver voor de USB 3.0-poort van de computer.

  Opmerking:Informatie over het bijwerken van de driver verkrijg je van de fabrikant, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Zendvermogen voor FRITZ!WLAN Repeater optimaliseren

 1. Verbind de FRITZ!WLAN Stick met een USB 3.0-poort van je computer.
 2. Dubbelklik op het pictogram van FRITZ!WLAN in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray).
 3. Klik in het venster "Connection Monitor" op "Properties".
 4. Schakel in de sectie "Properties" de optie "Optimize transmission capacity".
 5. Klik op "Close" om de instelling op te slaan.

2 Draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand brengen

De maximale doorvoercapaciteit wordt alleen bereikt als de draadloze verbinding met de 5GHz-frequentieband tot stand gebracht wordt en de draadloze router gebruikmaakt van de draadloze standaard 802.11ac:

Opmerking:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Informatie over de configuratie van een andere draadloze router krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

5GHz-frequentieband inschakelen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel in de sectie "5-GHz frequency band" de optie "Wireless radio network enabled" in. Als de sectie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Draadloze standaard "802.11n+ac" configureren

In de fabrieksinstellingen is voor de 5GHz-frequentieband de draadloze standaard 802.11ac geconfigureerd in de FRITZ!Box. Als je de draadloze instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, configureer dan de volgende instellingen:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust radio channel settings" in.
 4. Klik op "Additional settings" (indien beschikbaar).
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de draadloze standaard standaard "802.11n+ac" voor de 5GHz-frequentieband.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Meest recente driver voor de FRITZ!WLAN Stick installeren

4 Meest recente firmware voor de draadloze router installeren

 • Installeer de meest recente firmware voor de draadloze router volgens de instructies van de fabrikant.

  Opmerking:Als je een FRITZ!Box gebruikt, installeer dan de meest recente versie van FRITZ!OS zoals wordt beschreven in deze handleiding.

5 Autokanaal inschakelen of bijwerken

Als het autokanaal is ingeschakeld, controleert de FRITZ!Box de draadloze omgeving en gebruikt automatisch de meest geschikte instellingen voor het draadloze kanaal. In de loop van de dag kan de drukte op de frequentieband echter duidelijk veranderen. Zolang er nog draadloze netwerkapparaten zijn verbonden met de FRITZ!Box, werkt deze het autokanaal niet bij. Je kunt het autokanaal echter altijd handmatig bijwerken:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 3. Schakel de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

  Opmerking:Als het autokanaal wordt ingeschakeld en bijgewerkt, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken en automatisch opnieuw tot stand gebracht.

 5. Klik op de knop "Refresh Autochannel".

6 Draadloze router optimaal plaatsen

 1. Plaats de draadloze router indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 2. Plaats de draadloze router niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de draadloze router indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de draadloze router indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld boven op een kast.
 5. Plaats de draadloze router zodanig dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de draadloze router en de andere draadloze netwerkapparaten. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, een koelkast en zelfs kamerplanten verminderen duidelijk de kwaliteit van het draadloze signaal.
 6. Plaats de draadloze router niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld magnetrons, draadloze speakers of bluetoothapparaten.

Nu zijn de draadloze router en de FRITZ!WLAN Stick optimaal geconfigureerd en de FRITZ!WLAN Stick kan met het grootst mogelijke bereik en de best mogelijke doorvoercapaciteit een verbinding met de draadloze router tot stand brengen.

Opmerking:Als deze maatregelen de kwaliteit van de draadloze verbinding niet voldoende hebben verbeterd, kun je een FRITZ!WLAN Repeater conform draadloze standaard 802.11ac gebruiken om het bereik van het draadloze netwerk uit te breiden en de doorvoercapaciteit van de draadloze verbinding te verhogen.