FRITZ!WLAN Stick N v2 Service - Knowledge Base

FRITZ!WLAN Stick N v2 Service

Geen toegang tot internet met Windows via een draadloze verbinding

Een Windows-computer met een FRITZ!WLAN Stick kan de gebruikersinterface van de draadloze router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) openen, maar kan de internetverbinding van de router niet gebruiken. Andere apparaten, zoals smartphones, gameconsoles en tablets, kunnen de internetverbinding van de router echter wel gebruiken.

Een of meer van de volgende foutmeldingen worden weergegeven in "Network and Sharing Center" op de Windows-computer:

 • "Access: Local only"
 • "Access type: No Internet access"
 • "Unidentified Network"

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 DHCP-server van draadloze router inschakelen

De DHCP-server wijst IP-adressen toe aan alle netwerkapparaten die zijn verbonden met de draadloze router. Hierdoor ontvangen de netwerkapparaten altijd automatisch de vereiste IP-instellingen voor internettoegang en communicatie met andere apparaten:

Belangrijk:We hebben een FRITZ!Box gebruikt als voorbeeld voor de configuratie. Sommige FRITZ!Box-instellingen worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld. De fabrikant kan je informeren over de configuratie van een andere router, bijvoorbeeld via het handboek.

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" of "Home Network Overview" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen wordt voor de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) gebruikt en worden IP-adressen toegewezen tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Computer configureren als DHCP-client

3 Firewall van de computer configureren

Een firewall op je computer verhindert dat de computer de nodige IP-instellingen kan ophalen van de DHCP-server:

 • Stel de configuratie van de firewall zo in dat verbindingen vanaf de computer met de draadloze router zijn toegestaan.

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de firewall vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.