Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Doorschakeling in FRITZ!Box configureren

Met een doorschakeling kun je alle of geselecteerde oproepen automatisch doorschakelen naar een andere aansluiting, een bepaalde telefoon of een antwoordapparaat. De oproepen worden dan of doorgeschakeld door de FRITZ!Box of als doorschakeling geconfigureerd in de centrale van je telefoonprovider.

Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting of dat alle oproepen worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting als het nummer in gesprek is.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Schakel daarom de volgende instelling in als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Doorschakeling configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Call Diversion".
 4. Klik op de knop "New Call Diversion".
 5. Bepaal welke oproepen worden doorgeschakeld:
  Welke oproepen doorschakelen?Instelling
  Alle oproepen
  • Schakel "All incoming calls" in.
  Alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer
  • Schakel "Calls to a telephone number / telephone" in en selecteer het telefoonnummer.
  Alle oproepen van een bepaalde persoon
  • Schakel "Calls by a person in the telephone book" in en selecteer een contact in het telefoonboek.
  Alle contacten in het telefoonboek
  • Schakel "Calls from all persons in the telephone book" in en selecteer het telefoonboek.
  Alle oproepen van een bepaald telefoonnummer of een reeks van telefoonnummers
  • Schakel "Calls from the telephone number" in en voer een telefoonnummer of een nummerreeks in, bijvoorbeeld 0301234.
  Alle oproepen van bellers die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme oproepen)
  • Schakel "All calls without a telephone number to" in.
 6. Bepaal waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld:

  Belangrijk:Configureer het antwoordapparaat overeenkomstig als je anonieme oproepen wilt doorschakelen naar een intern antwoordapparaat van de FRITZ!Box.

  Waarheen doorschakelen?Instelling
  Naar een intern antwoordapparaat van de FRITZ!Box
  • Schakel de optie "Divert calls to internal answering machine" in en selecteer een antwoordapparaat in de lijst.
  Naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld andere aansluiting, mobiele telefoon)
  • Schakel de optie "Destination telephone number" in en voer het bestemmingsnummer in.
  Naar een aangesloten telefoon of aangesloten antwoordapparaat
  • Schakel de optie "Destination telephone number" in en voer het interne telefoonnummer in van het eindapparaat, zonder sterretje. De interne telefoonnummers vind je onder "Telephone Book > Internal Numbers". Het is niet mogelijk om de oproep door te schakelen naar meerdere apparaten.
 7. Als je in de vervolgkeuzelijst "Outgoing caller ID" de optie "Automatically" selecteert, probeert de FRITZ!Box de doorschakeling te configureren in de centrale van je telefoonprovider. Voor een werkende configuratie bij de provider moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden. Als het niet mogelijk is om de doorschakeling bij je provider te configureren, wordt deze in de FRITZ!Box uitgevoerd:

  Belangrijk:Oproepblokkeringen die je in de FRITZ!Box hebt geconfigureerd voor inkomende oproepen werken niet meer als de doorschakeling is geconfigureerd bij de provider.

  1. Voor het bestemmingsnummer is geen kiesregel of oproepblokkering geconfigureerd in de FRITZ!Box.
  2. Je provider ondersteunt het configureren van een doorschakeling. Bij een aantal providers is het mogelijk om een doorschakeling online te configureren in de persoonlijke klantomgeving.
  3. De optie "Calls to a telephone number / telephone" is ingeschakeld en er is een telefoonnummer geselecteerd.
  4. Bij "Type of call diversion" is de optie "immediately", "delayed" of "When busy" geselecteerd.

   Opmerking:Je kunt in de FRITZ!Box niet herkennen of de doorschakeling is geconfigureerd bij je provider of in de FRITZ!Box.

 8. Als je in de vervolgkeuzelijst "Type of call diversion" kunt kiezen tussen diverse instellingen, bijvoorbeeld "immediately, when busy", of "parallel call", selecteer je een van deze instellingen. Het is niet bij elke doorschakeling mogelijk om het type doorschakeling te selecteren.

  Opmerking:Meer informatie over de verschillende instellingen vind je in de oline-help van de FRITZ!Box die je kunt openen met behulp van het pictogram "Help".

 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.