Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Via VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxen toegang tot meerdere IP-netwerken achter een FRITZ!Box

Met VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties via internet veilig versleuteld met elkaar verbinden. Via deze VPN-verbinding kun je vanaf een computer in het IP-netwerk van de ene FRITZ!Box alle netwerkapparaten in het IP-netwerk van de andere FRITZ!Box benaderen.

Als zich in het netwerk van één van beide FRITZ!Boxen een extra netwerkrouter bevindt die het IP-netwerk van deze FRITZ!Box verbindt met een tweede IP-netwerk, moet je aanvullende instellingen configureren om via de VPN-verbinding ook de netwerkapparaten van het tweede IP-netwerk te kunnen benaderen.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

Met behulp van deze handleiding configureer je de toegang vanuit het netwerk van FRITZ!Box A tot een extra IP-netwerk achter FRITZ!Box B. Vervang bij het aanpassen van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-netwerk van de netwerkrouter die is verbonden met de FRITZ!Box B:
  192.168.21.0 (subnetmasker: 24 - 255.255.255.0)
 • IP-adressen van de netwerkrouter in het netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.2 en 192.168.21.1

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het programma Configure FRITZ!Box VPN Connection is gebruikt om de VPN-verbinding te configureren.

  Opmerking:Het programma Configure FRITZ!Box VPN Connection is beschikbaar voor Windows 10 / 8 / 7 (64 bit/32 bit) op onze VPN-servicepagina.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 VPN-instellingen van FRITZ!Box A aanpassen

 1. Open het programma Configure FRITZ!Box VPN Connection.
 2. Selecteer in het venster "Existing Configurations" de MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net) en klik op "Explorer".
 3. Open het bestand "fritzbox_[...].cfg" met een teksteditor, bijvoorbeeld WordPad.
 4. Zoek de vermelding "accesslist" en voeg hier de waarde van het IP-netwerk toe van de netwerkrouter die met FRITZ!Box B is verbonden:
  • accesslist =
  • "permit ip any 192.168.20.0 255.255.255.0",
  • "permit ip any 192.168.21.0 255.255.255.0";

   Belangrijk:Scheid de IP-netwerken met een komma en sluit de waarde voor "accesslist" af met een puntkomma!

 5. Sla de wijzigingen op en importeer het aangepaste bestand "fritzbox_[...].cfg" in FRITZ!Box A.

2 Statische IP-route in FRITZ!Box B configureren

Configureer in FRITZ!Box B een statische IP-route, zodat de netwerkapparaten via FRITZ!Box B toegang krijgen tot het IP-netwerk van de netwerkrouter (192.168.21.0/24):

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network" of "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op "IPv4 Routes". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Klik op de knop "New IPv4 Route".
 6. Voer bij "IPv4 network" het IP-netwerk in van de router die is verbonden met FRITZ!Box B (192.168.21.0).
 7. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in van het andere IP-netwerk (255.255.255.0).
 8. Voer bij "Gateway" het IP-adres in van de netwerkrouter in het netwerk van FRITZ!Box B (192.168.20.2) die beide IP-netwerken verbindt.
 9. Schakel de optie "IPv4 route active" in.
 10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Aanvullende IP-instellingen voor de VPN-verbinding aanpassen

IP-route in netwerkrouter configureren

 1. Volg de instructies van de fabrikant om de netwerkrouter te configureren, zodat deze tussen het IP-netwerk van FRITZ!Box B (192.168.20.0) en het eigen IP-netwerk (192.168.21.0) routeert.

  Opmerking:Als je een Windows-computer met meerdere netwerkadapters als netwerkrouter gebruikt, moet je "IP routing" inschakelen in Windows. Informatie over het configureren van IP-routering krijg je van Microsoft.

Netwerkapparaten in het IP-netwerk van de netwerkrouter configureren

 1. Of: Configureer in de netwerkapparaten het IP-adres uit het eigen IP-netwerk (192.168.21.1) van de netwerkrouter als standaardgateway.
  • Of: Configureer in de netwerkapparaten een statische IP-route naar het IP-netwerk van de FRITZ!Box (192.168.20.0), waarbij de netwerkrouter als gateway (192.168.21.1) wordt gebruikt.