Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-beveiligingsinstellingen van de FRITZ!Box wijzigen

Je wilt het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wijzigen? ✔ Alle instellingen voor de versleuteling wijzig je heel eenvoudig in de gebruikersinterface.

Je kunt de Wi-Fi-beveiligingsinstellingen van de FRITZ!Box heel eenvoudig wijzigen en bijvoorbeeld een nieuwe netwerksleutel voor je Wi-Fi-netwerk configureren. De FRITZ!Box (Mesh Master) geeft de gewijzigde Wi-Fi-beveiligingsinstellingen automatisch door aan alle Mesh Repeaters (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater), zodat de draadloze netwerkapparaten in het FRITZ! Mesh-netwerk zich altijd met dezelfde Wi-Fi-toegangsgegevens kunnen aanmelden.

Houd er bij het wijzigen van de beveiligingsinstellingen rekening mee dat de Wi-Fi-verbinding vervolgens op alle draadloze netwerkapparaten opnieuw moet worden ingesteld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Wi-Fi-netwerk inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Schakel het Wi-Fi-netwerk in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Beveiligingsinstellingen van het Wi-Fi-netwerk wijzigen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Klik op het tabblad "Encryption".
 4. Als je de veilige WPA-versleuteling wilt gebruiken (aanbevolen):
  1. Schakel de optie "WPA Encryption" in.
  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WPA mode" de optie "WPA2 (CCMP)". Als je nog oude draadloze netwerkapparaten gebruikt die de WPA2-versleuteling niet ondersteunen, selecteer dan de optie "WPA + WPA2".
  3. Voer in het invoerveld "Network key" een wachtwoord in. Gebruik cijfers, een combinatie van hoofdletters en kleine letters en ook andere tekens.
  • Afb.: Versleuteling Wi-Fi-netwerk aanpassen in gebruikersinterface


   Als je geen versleuteling (niet aanbevolen) wilt gebruiken, waardoor het Wi-Fi-netwerk niet beveiligd is, schakel je de optie "non-encrypted" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nu wordt het pop-upvenster "Access to Wi-Fi" ("Wireless LAN Access") geopend met de gewijzigde Wi-Fi-toegangsgegevens van de FRITZ!Box. Print of noteer de nieuwe Wi-Fi-toegangsgegevens en configureer de Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box opnieuw.