Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Ouder FRITZ!OS installeren (downgrade)

Met het huidige FRITZ!OS stellen we nieuwe en verbeterde functies beschikbaar en bieden we een oplossing voor bekende problemen. Ook worden de beveiligingsfuncties continu aangepast en verbeterd, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige vereisten zodat je bent beschermd tegen nieuwe potentiële bedreigingen. Het meest recente FRITZ!OS zorgt zodoende voor maximale veiligheid in je thuisnetwerk.

Door de laatste update van FRITZ!OS is er een rootcertificaat van de FRITZ!Box bijgewerkt dat noodzakelijk is voor communicatie met AVM-diensten zoals bijvoorbeeld MyFRITZ! en pushmeldingen voor FRITZ!OS en FRITZ!Apps. Deze diensten kunnen niet meer worden gebruikt na een downgrade.

Het is weliswaar mogelijk om een oudere versie van FRITZ!OS te installeren (downgrade), we raden dit echter niet aan vanwege de genoemde redenen. Niettemin kun je een oudere versie van FRITZ!OS installeren met behulp van het herstelprogramma. Alle instellingen van de FRITZ!Box worden dan gewist.

Voorwaarden

 • Op de computer is Windows 11 / 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Back-up van gegevens op interne opslag maken

Het interne geheugen wordt gewist tijdens deze procedure. Maak daarom eerst een back-up van alle gegevens die je nog nodig hebt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Als de optie "Storage (NAS) enabled" is ingeschakeld, klik je op "Internal memory" zodat de inhoud van FRITZ!NAS wordt weergegeven.
 4. Zet een vinkje bij de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken.
 5. Klik op "Download" en sla het bestand "download.zip" op de computer op.

2 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser https://service.avm.de/downloads/downgrade/.
 2. Navigeer naar de map die overeenkomt met het model van je FRITZ!Box en vervolgens naar de submap "deutschland" of "other".

  Opmerking:De volledige modelaanduiding van je FRITZ!Box staat vermeld in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" en aan de onderzijde van het apparaat.

 3. Download het bestand met de bestandsextensie ".exe" naar de computer.

3 FRITZ!Box met de computer verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op een LAN-poort van je FRITZ!Box.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen de FRITZ!Box en netwerk- en USB-apparaten.

4 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit om het herstelprogramma uit te voeren en schakel deze weer in vóórdat je verbinding maakt met internet. Deze programma's beschermen je computer tegen indringers vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de FRITZ!Box en maak pas weer verbinding wanneer de firewall is gestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat deze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 11 / 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op "Windows-beveiliging" of "Alle apps" en dan op "Windows-beveiliging".
  2. Klik in het menu "Windows-beveiliging op "Firewall- en netwerkbeveiliging".
  3. Klik op het actieve netwerk (meestal "Particulier netwerk")
  4. Deactiveer de Microsoft Defender Firewall.

  Windows 8

  1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik in het contextmenu op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
  3. Klik op "Systeem en beveiliging" en vervolgens op "Windows Firewall".
  4. Schakel de Windows-firewall uit.

5 Herstelprogramma uitvoeren

 1. Start het bestand "fritz.box_...recover-image.exe" en klik op "Next".
 2. Volg de aanwijzingen.

  Opmerking: het is geen fout wanneer het programma niet naar de FRITZ!Box zoekt op het IP-Adres 192.168.178.1, maar op een ander IP-adres. Het proces wordt hierdoor niet belemmerd.

 3. Als je wordt verzocht om de netwerkkaart te selecteren waarop de FRITZ!Box is aangesloten, selecteer dan de netwerkkaart in kwestie. Meestal is de juiste netwerkkaart al geselecteerd.
 4. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer dan het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Box successfully restored!" weergeeft, is het herstelproces met succes afgerond.

Nu is het oudere FRITZ!OS geïnstalleerd. Om ervoor te zorgen dat het meest recente FRITZ!OS niet automatisch wordt geïnstalleerd, moeten in de gebruikersinterface onder "System > Update > Auto Update" en "Internet > Account Information > Provider Services" mogelijk de instellingen voor de auto-updatefunctie worden gewijzigd.