Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!NAS geeft niet alle beschikbare bestanden en mappen weer

Op http://fritz.nas worden niet alle bestanden en mappen weergegeven van een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box. Wanneer het USB-opslagmedium wordt benaderd met Windows Verkenner of wanneer het USB-opslagmedium wordt aangesloten op een computer, worden alle bestanden en mappen weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Bestandsindex bijwerken

De FRITZ!Box indexeert de bestanden alleen automatisch als deze met een webbrowser worden gekopieerd naar http://fritz.nas. Bestanden die met Windows Verkenner of andere programma's worden gekopieerd naar een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box, worden pas weergegeven nadat de bestandsindex van de FRITZ!Box is bijgewerkt.

Werk de bestandsindex bij via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box of een afspeelapparaat of -programma dat UPnP ondersteunt (bijvoorbeeld smartphone met VLC media player):

Bestandsindex via FRITZ!Box-gebruikersinterface bijwerken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" bij elk opslagmedium dat bestanden bevat.

Bestandsindex via UPnP bijwerken

 1. Open de mediaserver van de FRITZ!Box op een afspeelapparaat of -programma dat UPnP ondersteunt.
 2. Klik op "File Index" en vervolgens op "Start Indexing".

3 Map "FRITZ" wordt niet geïndexeerd

De FRITZ!Box indexeert geen bestanden in de map "FRITZ", omdat de FRITZ!Box de directory "FRITZ" gebruikt als tijdelijk geheugen (cache) en gebruikt voor databasebestanden, bijvoorbeeld voor de mediaserver.

Als je bestanden hebt opgeslagen in de map "FRITZ" of in een submap van "FRITZ", configureer de opslag dan als netwerkstation en verschuif de bestanden naar een andere directory.

4 Toegangsmethode aanpassen aan gebruikersrechten van de FRITZ!Box-gebruiker

Als je jezelf bij FRITZ!NAS aanmeldt met gebruikersnaam en wachtwoord, zorg er dan voor dat de gebruikte FRITZ!Box-gebruiker toegangsrechten voor alle mappen heeft:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op de knop ("Edit") naast de gebruiker die toegang moet krijgen tot de opslag (NAS).
 4. Klik op de knop "Add Directory".
 5. Schakel de optie "All storage available on the FRITZ!Box" in en klik op "OK".
 6. Stel in de sectie "Directory" de lees- en schrijfrechten in voor toegang tot de opslag.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Bestandsindex wissen en opnieuw aanmaken

Door een fout in FRITZ!OS 7 worden bestanden niet geïndexeerd als deze per SMB of FTP worden gekopieerd naar een USB-opslagmedium dat is geformatteerd in NTFS. We zullen de fout in een toekomstige FRITZ!OS-update verhelpen. Tot de update wordt uitgerold, kun je het probleem verhelpen met de volgende maatregelen:

Bestandsindex wissen

 1. Benader de opslag in kwestie via SMB of FTP en ga daar naar de map \FRITZ\mediabox via \FRITZ\mediabox of met macOS Finder via SMB://fritz.box/FRITZ/mediabox).
 2. Wis de databasebestanden van de bestandsindex. De bestandsextensie van de bestandsindex is ".db3", de bestandsnaam kan verschillend zijn, bijvoorbeeld fritznasdb_part.db3 of fritznasdb_ptmp.db3.

Nieuwe bestandsindex aanmaken

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" bij elk opslagmedium dat bestanden bevat.