Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3229

FRITZ!Box configureren als gecascadeerde router

Je kunt je FRITZ!Box configureren voor gebruik als gecascadeerde router en met een netwerkkabel verbinden met je andere router. De FRITZ!Box gebruikt dan de bestaande internetverbinding van je andere router, maar stelt een eigen netwerk beschikbaar, dat van de andere router gescheiden is. In dit geval

 • is de firewall van de FRITZ!Box ingeschakeld.
 • krijgen computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden hun IP-instellingen niet meer van de andere router, maar van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / beperkingen

 • Het is niet mogelijk om vanuit het netwerk van de andere router apparaten te benaderen die zijn aangesloten op de FRITZ!Box.
 • Functies waarvoor een openbaar IP-adres is vereist (bijvoorbeeld port forwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn, afhankelijk van de andere router, niet of slechts beperkt bruikbaar.
 • De FRITZ!Box en de andere router moeten verschillende IP-netwerken gebruiken.

  Opmerking:De FRITZ!Box gebruikt in de fabrieksinstellingen het IP-netwerk 192.168.178.0, (subnetmasker 255.255.255.0). Het IP-netwerk kan worden gewijzigd zoals beschreven in de handleiding IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bedrijfsmodus configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Klik op "Internet" en vervolgens op "Account Information".
 4. Selecteer "Cable modem or Internet router" in de vervolgkeuzelijst "Internet connection via".
 5. Voer in de invoervelden "Downstream" en "Upstream" de snelheden van de internetverbinding in.
 6. Klik op "Change connection settings".
 7. Als de andere router een DHCP-server beschikbaar stelt, schakel je de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de andere router niet over een DHCP-server beschikt:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer in het invoerveld "IP address" een ongebruikt IP-adres in uit het IP-netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0). Daardoor bevindt de router zich in het IP-netwerk 192.168.10.0. Als het IP-adres 192.168.10.2 door geen enkel apparaat wordt gebruikt, kun je dit invoeren.

   3. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker van de router in.
   4. Voer in de invoervelden "Default gateway" en "Primary DNS server" het IP-adres in van de router.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de WAN-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel óf rechtstreeks óf via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Op apparaten die via een LAN-poort of het Wi-Fi-netwerk zijn verbonden met de FRITZ!Box, kun je de gebruikersinterface openen via http://fritz.box.

Als je de gebruikersinterface van de FRITZ!Box ook wilt openen op apparaten die zijn verbonden met de andere router, moet je in de FRITZ!Box internettoegang via HTTPS inschakelen en een FRITZ!Box-gebruiker configureren die geautoriseerd is voor toegang tot de FRITZ!Box vanaf het internet:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op de knop "Add User".
 4. Voer een gebruikersnaam en een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruiker.
 5. Schakel de optie "Access from the Internet allowed" in.
 6. Schakel onder "Rights" de optie "FRITZ!Box settings" in.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 8. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 9. Klik op het tabblad "FRITZ!Box Services".
 10. Schakel de optie "Internet access to the FRITZ!Box via HTTPS enabled" in.
 11. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Via het adres dat in het veld "Web address of your FRITZ!Box" (bijvoorbeeld https://192.168.10.20:8596) staat, kun je nu ook de gebruikersinterface van de FRITZ!Box openen op apparaten die zijn verbonden met de andere router.