Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Extra bevestiging om bepaalde functies uit te voeren

De eerste keer dat je een gevoelige functie wijzigt of uitvoert, word je eenmalig verzocht deze handeling extra te bevestigen. De bevestiging is vervolgens een uur lang geldig, zodat u verdere wijzigingen binnen deze tijd niet opnieuw hoeft te bevestigen. Als u zich binnen dit uur opnieuw aanmeldt bij de gebruikersinterface of als u de gebruikersinterface in een nieuw venster van de webbrowser opent, is er voor het uitvoeren van een gevoelige functie weer een bevestiging vereist.

Bij toegang vanuit het internet en het thuisnetwerk kun je een bevestigingscode van een authenticatorapp (bijvoorbeeld Google Authenticator) invoeren. In het thuisnetwerk kun je het uitvoeren bovendien bevestigen met een knop op de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Uitvoeren bevestigen met een knop

  1. Druk kort op een willekeurige knop van de FRITZ!Box wanneer je hiernaar wordt gevraagd in de gebruikersinterface. Ter bevestiging lichten de leds van de FRITZ!Box één keer op.
  2. Klik dan in de gebruikersinterface in het venster "Procedure confirmed" op "OK" om de procedure af te sluiten.

2 Uitvoeren met authenticatorapp bevestigen

Als je onder "System > FRITZ!Box-Users > Users" het bevestigen via de authenticatorapp hebt ingeschakeld en de app hebt geconfigureerd voor deze gebruiker, kun je bij toegang vanuit het internet de bevestigingscode uit de app invoeren:

Opmerking:Je kunt elke app als authenticatorapp gebruiken die de TOTP-methode ondersteunt, zoals bijvoorbeeld Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 2FAS Authenticator, Authy.

  1. Voer in het meldingsvenster van de FRITZ!Box de bevestigingscode uit de authenticatorapp in, zodra je hiernaar wordt gevraagd in de gebruikersinterface. De code voor de gebruiker staat in de app.
  2. Klik dan in de gebruikersinterface in het venster "Procedure confirmed" op "OK" om de procedure af te sluiten.