Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Doorschakeling in FRITZ!Box configureren

Met een doorschakeling kun je alle of geselecteerde oproepen automatisch doorschakelen naar een andere aansluiting, een bepaalde telefoon of een antwoordapparaat. De oproepen worden dan of doorgeschakeld door de FRITZ!Box of als doorschakeling geconfigureerd in de centrale van je telefoonprovider.

Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting of dat alle oproepen worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting als het nummer in gesprek is.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Schakel daarom de volgende instelling in als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
 3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Doorschakeling configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Call Diversion".
 4. Klik op de knop "New Call Diversion".
 5. Bepaal bij "Calls that Are to Be Diverted" welke oproepen moeten worden doorgeschakeld. Bij sommige doorschakelingen kun je bovendien bepalen of er alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld.
  Welke oproepen doorschakelen?Instelling
  Alle oproepen
  • Schakel "All Calls" in.
  Alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer
  • Schakel "Calls to" in en selecteer het telefoonnummer.
  Alle oproepen naar een telefoon die is aangesloten op een analoge poort van de FRITZ!Box
  • Schakel "Calls to" in en selecteer de telefoon.
  Alle oproepen van een bepaalde persoon
  • Schakel "Calls from" in, selecteer "Entry in telephone book" en een telefoonboekvermelding en bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld.
  Alle contactpersonen in een bepaald telefoonboek
  • Schakel "Calls from" in, selecteer "Entire telephone book" en een telefoonboek en bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld.
  Alle bellers die niet in het/een telefoonboek staan
  • Schakel "Calls from" in, selecteer "Not in telephone book" en bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld.
  Alle oproepen van een bepaald telefoonnummer of een nummerreeks
  • Schakel "Calls from" in, selecteer "Individual telephone number", voer een telefoonnummer in of een nummerreeks, bijvoorbeeld 0301234 en bepaal in de vervolgkeuzelijst of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld.
  Alle oproepen van bellers die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme oproepen)
  • Schakel "Calls from" in, selecteer "Without telephone number (anonymous)" en bepaal of alleen oproepen naar een bepaald telefoonnummer of alle oproepen moeten worden doorgeschakeld.
 6. Bepaal bij "Diversion of Calls" waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld:

  Belangrijk:Configureer het antwoordapparaat overeenkomstig als je onbekende bellers wilt doorschakelen naar een intern antwoordapparaat van de FRITZ!Box.

  Waarheen doorschakelen?Instelling
  Naar een intern antwoordapparaat van de FRITZ!Box
  • Schakel de optie "To answering machine" in en selecteer een antwoordapparaat uit de vervolgkeuzelijst.
  Naar een extern telefoonnummer (bijvoorbeeld andere aansluiting, mobiele telefoon)
  • Schakel de optie "To destination telephone number" in, selecteer een telefoonboekvermelding of selecteer "not in telephone book" en voer het bestemmingsnummer in.
  Naar een aangesloten telefoon of aangesloten antwoordapparaat
  • Schakel de optie "To telephone" in en selecteer de telefoon.
 7. Als je uit de vervolgkeuzelijst "Telephone Number for Diversion" de optie "Automatically" selecteert, probeert de FRITZ!Box de doorschakeling te configureren in de centrale van je telefoonprovider. Voor een werkende configuratie bij de provider moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden. Als het niet mogelijk is om de doorschakeling bij je provider te configureren, wordt deze in de FRITZ!Box uitgevoerd:

  Belangrijk:Oproepblokkeringen die je in de FRITZ!Box hebt geconfigureerd voor inkomende oproepen werken niet meer als de doorschakeling is geconfigureerd bij de provider.

  1. Voor het bestemmingsnummer is geen kiesregel of oproepblokkering geconfigureerd in de FRITZ!Box.
  2. Je provider ondersteunt het configureren van een doorschakeling. Bij een aantal providers is het mogelijk om een doorschakeling online te configureren in de persoonlijke klantomgeving.
  3. De optie "Calls to" is ingeschakeld en er is een telefoonnummer geselecteerd.
  4. Bij "Condition of diversion" is de optie "immediately", "delayed" of "When busy" geselecteerd.

   Opmerking:Je kunt in de FRITZ!Box niet herkennen of de doorschakeling is geconfigureerd bij je provider of in de FRITZ!Box.

 8. Als je de optie "Calls to" hebt geselecteerd, selecteer dan in de vervolgkeuzelijst "Condition of diversion" de gewenste instelling, bijvoorbeeld "immediately", "when busy" of "parallel call". Bij andere doorschakelingen is het niet mogelijk om het type doorschakeling in te stellen.
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

3 Tijdsturing inschakelen

Je kunt de doorschakelingen door middel van de tijdschakeling automatisch in- en uitschakelen of zo nodig rechtstreeks in de gebruikersinterface of via de MyFRITZ!App:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Call Diversion".
 4. Schakel de optie "Switching Call Diversion On and Off by Schedule" in.
 5. Bepaal in het weekschema de tijden waarop de doorschakeling moet worden ingeschakeld door de gewenste tijden blauw te markeren.

  Opmerking:Je kunt dezelfde tijdvakken voor meerdere dagen markeren door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl je de muis over het weekschema sleept.

 6. Schakel in de lijst alle doorschakelingen in waarvoor de tijdsturing moet gelden.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De tijdsturing is nu geconfigureerd en treedt voor het eerst in werking zodra het volgende schakeltijdstip is aangebroken.

Belangrijk:Als de doorschakeling niet de juiste schakeltoestand weergeeft, moet je deze eenmalig handmatig in- of uitschakelen. De tijdsturing wordt niet uitgeschakeld door het handmatige uitschakelen, maar treedt automatisch in werking bij het volgende schakeltijdstip.