Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Interne oproepgroep in FRITZ!Box configureren (groepsoproep)

In tegenstelling tot een pagingoproep waarbij alle telefoons overgaan, kun je met een groepsoproep gericht bepaalde telefoons die in de FRITZ!Box zijn geconfigureerd, tegelijk bellen. Je voert dan een gesprek met de telefoon die als eerste wordt opgenomen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Book".
 3. Ga naar het eerste telefoonboek.
 4. Klik op de knop "New Entry".
 5. Geef de telefoonboekvermelding een naam, bijvoorbeeld "Groepsoproep".
 6. Als telefoonnummer voer je de interne nummers in van de telefoons die moeten overgaan bij de groepsoproep. Voer eerst ** in, gevolgd door de telefoonnummers, elk gescheiden door een #. Wanneer je nog een verdere FRITZ!Box gebruikt in het thuisnetwerk mag je geen interne telefoonnummers van deze FRITZ!Box invoeren.

  Voorbeeld:
  Om de telefoon op Poort 1, de eerst geconfigureerde DECT-telefoon en de eerste IP-telefoon over te laten gaan, voer je het telefoonnummer **1#610#620 in.

  Opmerking:De interne telefoonnummers van de telefoons vind je in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Telephone Book > Internal Numbers".

 7. Noteer het snelkiesnummer dat automatisch wordt toegewezen aan de telefoonboekvermelding.

  Opmerking:Je kunt ook een ander snelkiesnummer toewijzen. Het snelkiesnummer moet bestaan uit twee cijfers en mag nog niet in het telefoonboek voorkomen.

 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Je kunt nu via het snelkiesnummer de geconfigureerde groep bellen.