Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Onlineopslag in FRITZ!Box configureren

Onlineopslag is een virtuele harde schijf op internet die je een veilige opslagruimte biedt voor foto's, muziek en andere bestanden en waartoe je altijd toegang hebt via internet.

Het gebruik van onlineopslag met de FRITZ!Box biedt de volgende voordelen:

 • Alle computers in het FRITZ!Box-thuisnetwerk hebben toegang tot de onlineopslag als een lokaal station.
 • De toegangsgegevens voor de onlineopslag worden permanent opgeslagen in de FRITZ!Box.
 • Daarnaast kun je tijdrovende uploads van grote gegevensvolumes uitvoeren wanneer de computers uitstaan, omdat de gegevens eerst tijdelijk worden opgeslagen op een USB-opslagmedium dat is verbonden met de FRITZ!Box. Dit betekent dat gegevens kunnen worden geüpload naar de onlineopslag, zelfs wanneer de computer uitstaat.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je kunt één onlineopslag configureren in de FRITZ!Box. Deze moet ondersteuning bieden voor het WebDAV-protocol (Web-based Distributed Authoring and Versioning).
 • Er moet een USB-opslagmedium met voldoende vrije opslagruimte zijn aangesloten op de FRITZ!Box. De vrije opslagruimte moet minstens even groot zijn als het gegevensvolume dat je wilt kopiëren naar of van de onlineopslag.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Als je onlineopslag wilt gebruiken, moet je een USB-opslagmedium met de FRITZ!Box verbinden en deze als netwerkopslag configureren:

2 Onlineopslag in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB / Storage".
 3. Schakel de optie "Online storage enabled" in.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WebDAV-aanbieder" de provider van je onlineopslag.
 5. Voer in de betreffende invoervelden de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van de provider van de onlineopslag.

  Belangrijk:Als je MagentaCLOUD van Telekom gebruikt, moet je eerst een MagentaCLOUD WebDAV-wachtwoord configureren. Alléén met een WebDAV-wachtwoord kan de FRITZ!Box zich aanmelden bij Telekom.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nu brengt de FRITZ!Box een verbinding met je onlineopslag tot stand.

3 Onlineopslag op de computer als netwerkstation configureren

Windows 11

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + E in.
  • Nu wordt de Verkenner geopend.
 2. Klik in de navigatiebalk (linker kolom) van de Explorer op "Deze pc".
 3. Klik in de menubalk op (Meer informatie) en vervolgens op "Netwerkverbinding maken".
 4. Voer in het invoerveld "map" \\fritz.box\FRITZ.NAS\Online-storage in. Als de FRITZ!Box als Mesh Repeater / IP-client is geconfigureerd voer dan niet "fritz.box" in, maar het IP-adres van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld \\192.168.178.20\FRITZ.NAS\Online-storage).
 5. Schakel de optie "Opnieuw verbinding maken bij aanmelden" in.
 6. Klik op "Finish".
 7. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft voor de FRITZ!NAS-inhoud.

  Opmerking:De toegangsgegevens en toegangsrechten van gebruikers kunnen in de gebruikersinterface worden gewijzigd onder "System > FRITZ!Box Users".

 8. Schakel de optie "Mijn referenties onthouden" in om de gebruikersnaam en het wachtwoord permanent op te slaan en klik op "OK".

Nu wordt de onlineopslag in de Verkenner weergegeven onder de eerder toegewezen stationsletter. Gegevens die je naar deze directory kopieert, worden eerst tijdelijk opgeslagen op het USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box en vervolgens naar de onlineopslag overgedragen.

Windows 10

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + E in.
  • Nu wordt Windows verkenner geopend.
 2. Klik in de navigatiebalk (linker kolom) van Windows Explorer op "Deze pc".
 3. Klik in de menubalk op "Computer" en vervolgens op "Netwerkverbinding maken".
 4. Voer in het invoerveld "map" \\fritz.box\FRITZ.NAS\Online-storage in. Als de FRITZ!Box als Mesh Repeater / IP-client is geconfigureerd voer dan niet "fritz.box" in, maar het IP-adres van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld \\192.168.178.20\FRITZ.NAS\Online-storage).
 5. Schakel de optie "Opnieuw verbinding maken bij aanmelden" in.
 6. Klik op "Finish".
 7. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft voor de FRITZ!NAS-inhoud.

  Opmerking:De toegangsgegevens en toegangsrechten van gebruikers kunnen in de gebruikersinterface worden gewijzigd onder "System > FRITZ!Box Users".

 8. Schakel de optie "Mijn referenties onthouden" in om de gebruikersnaam en het wachtwoord permanent op te slaan en klik op "OK".

Nu wordt de onlineopslag in de Windows-verkenner weergegeven onder de eerder toegewezen stationsletter. Gegevens die je naar deze directory kopieert, worden eerst tijdelijk opgeslagen op het USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box en vervolgens naar de onlineopslag overgedragen.

macOS

 1. Open de Finder.
 2. Klik op "Ga" en vervolgens op "Verbind met server..."
 3. Voer in het invoerveld "Serveradres" smb://fritz.box in en klik op "Verbind". Als de FRITZ!Box als Mesh Repeater / IP-client is geconfigureerd voer dan niet "fritz.box" in, maar het IP-adres van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld smb://192.168.178.20.
 4. Klik op "Verbind".
 5. Voer de naam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die toegangsrechten heeft voor de FRITZ!NAS-inhoud en klik op "OK".

  Opmerking:De toegangsgegevens en toegangsrechten van gebruikers kunnen in de gebruikersinterface worden gewijzigd onder "System > FRITZ!Box Users".

 6. Klik op "Apple" (symbool) en vervolgens op "Systeemvoorkeuren" dan op "Gebruikers en groepen" en "Inloggen".
 7. Klik op het plusteken onder het venster "Deze onderdelen worden automatisch geopend als u inlogt:".
 8. Klik linksonder "DELEN" op de vermelding "fritz.box".
 9. Selecteer de vermelding "Online storage" en klik op "Voeg toe".

De onlineopslag wordt nu in de Finder weergegeven onder "GEDEELD". Gegevens die je naar deze directory kopieert, worden eerst tijdelijk opgeslagen op het USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box en vervolgens naar de onlineopslag overgedragen.

Linux en andere besturingssystemen

 1. Gebruik een bestandsbeheerprogramma om via het SMB-protocol (Server Message Block) toegang te krijgen tot de hostnaam (fritz.box) of het IP-adres en configureer de map "Online storage" als netwerkstation.

  Opmerking:Gegevens die je naar deze directory kopieert, worden eerst tijdelijk opgeslagen op het USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box en vervolgens naar de onlineopslag overgedragen. Informatie over SMB-toegang krijg je van de fabrikant van het besturingssysteem.