Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-netwerk schakelt zichzelf automatisch in en/of uit

Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box schakelt zichzelf automatisch in en/of uit.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Tijdschakeling voor Wi-Fi-netwerk uitschakelen

Mogelijk is er een tijdschakeling voor het Wi-Fi-netwerk geconfigureerd. Als je niet wilt dat het Wi-Fi-netwerk wordt in- of uitgeschakeld door de tijdschakeling, schakel deze dan weer uit:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Schedule".
  3. Schakel de optie "Use schedule for wireless radio network" uit.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.