Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #1218
FRITZ!Box 5490
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

FRITZ!DECT Repeater bij FRITZ!Box aanmelden

Je kunt maximaal zes FRITZ!DECT Repeaters gebruiken om het DECT-bereik van je FRITZ!Box (basisstation) te vergroten, zodat je met je draadloze telefoons ook kunt telefoneren vanuit de tuin of vanaf een andere verdieping in je huis. Het aanmelden gebeurt per druk op de knop. Als je tijdens een telefoongesprek het dekkingsgebied van een apparaat verlaat, maakt de telefoon automatisch verbinding met het andere apparaat, zonder dat het gesprek hierbij wordt onderbroken. 

Voorwaarden / Beperkingen

 • Er kunnen maximaal zes repeaters (FRITZ!DECT Repeater en/of FRITZ!Boxen in de DECT-repeatermodus) worden aangemeld bij de FRITZ!Box.
 • DECT-repeaters van andere fabrikanten en een FRITZ!DECT Repeater kunnen niet tegelijkertijd worden aangemeld.
 • Alle repeaters moeten worden aangemeld bij het basisstation (stertopologie). Een repeater kan niet bij een andere repeater worden aangemeld (serieschakeling).
 • De "DECT Eco"-functie kan niet meer worden gebruikt.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al geconfigureerd om te worden gebruikt als basisstation. Als je de DECT-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, configureer dan de volgende instellingen:

Opmerking:Je kunt de DECT-instellingen alleen wijzigen als een draadloze telefoon is aangemeld bij de FRITZ!Box.

Versleuteling inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

"Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

"DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Voer in de sectie "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Belangrijk:Je mag de pincode niet meer wijzigen nadat je de repeaters succesvol hebt aangemeld!

2 DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Steek de repeater in een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box.
 2. Druk op de "DECT"-knop op de repeater. Houd de knop ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"-led snel begint te knipperen. Zolang de led snel knippert, bevindt de repeater zich in de aanmeldmodus.
 3. Binnen 2 minuten: Druk op de "DECT"-knop op de FRITZ!Box. Houd de knop ten minste gedurende 6 seconde ingedrukt, tot de "DECT"- of "Info"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen. Zolang de led knippert, bevindt de FRITZ!Box zich in de aanmeldmodus.
 4. Zodra de "DECT"-led van de repeater blijft branden, is de DECT-verbinding tot stand gebracht.

3 Repeater optimaal plaatsen

 1. Kies voor de repeater een plaats waar een telefoon die rechtstreeks met de FRITZ!Box is verbonden, een volkomen vlekkeloze ontvangst heeft. De "DECT"-led van de repeater moet blijven branden. Als de led knippert, heeft de repeater geen verbinding met de FRITZ!Box. Bovendien moet de spraakoverdracht in beide richtingen absoluut storingsvrij zijn op de locatie van de repeater, zelfs wanneer je elk van je telefoons gebruikt als de repeater is uitgeschakeld. Anders is dit geen geschikte locatie voor de repeater.

De repeater breidt het DECT-bereik van het basisstation uit. Meld nieuwe telefoons aan bij het basisstation. Je kunt geen telefoons aanmelden bij de repeater.

Opmerking:Op een FRITZ!Fon wordt nu een kleine rode 1 weergegeven boven de balken van de signaalsterkte als de telefoon is ingelogd bij het basisstation en een 2 als het is ingelogd bij de repeater. Als je meerdere repeaters gebruikt, worden de nummers 2 tot 7 weergegeven.