Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

5GHz-Wi-Fi-netwerk af en toe uitgeschakeld (radarsignaal)

Het 5GHz-Wi-Fi-netwerk wordt af en toe uitgeschakeld en de FRITZ!Box geeft een melding met weer "RADAR"? ✔ Hier lees je wat dit betekent.

Het 5 GHz-Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box of een Mesh Repeater (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater) wordt af en toe uitgeschakeld. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box wordt bij "Wi-Fi > Wi-Fi-Channel" ("Wireless > Radio Channel") mogelijk de melding "Radar detection enabled" weergegeven. At the moment no Wi-Fi connection (5 GHz) is possible; please wait." weergegeven. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt daarnaast een van de volgende meldingen weergegeven:

  • "5 GHz band cannot be used for [...] min. on the selected channel [...] GHz because of check for higher-priority users (e.g. RADAR)"
  • "RADAR was detected on channel [...]; channel switched automatically because of higher-priority user"
  • "RADAR was detected on channel [...] (frequency [...]), repeater on the 5-GHz-band deregistered from the access point for [...] min. (+ 1-10 min. additional RADAR waiting time, depending on the channel assignment)"

1 5GHz-Wi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld om te zoeken naar bevoorrechte gebruikers

De FRITZ!Box stelt het Wi-Fi-netwerk beschikbaar in zowel de 2,4GHz-frequentieband als de 5GHz-frequentieband. De 5GHz-frequentieband wordt echter niet alleen gebruikt door draadloze netwerkapparaten, maar ook door radarinstallaties (bijvoorbeeld voor luchtverkeerscontrole, militair gebruik en de weerdienst), de zogenaamde bevoorrechte gebruikers. Om deze bevoorrechte gebruikers niet te storen, schakelt de FRITZ!Box nadat deze opnieuw is opgestart, of na wijziging van de Wi-Fi-instellingen, in de eerste instantie alléén het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk in. De FRITZ!Box schakelt het 5GHz-Wi-Fi-netwerk pas in na een tot 10 minuten durende controle (DFS-wachttijd).

Ook tijdens bedrijf controleert de FRITZ!Box doorlopend of de door de FRITZ!Box gebruikte Wi-Fi-kanalen nog steeds vrij zijn van bevoorrechte gebruikers. Als de FRITZ!Box een bevoorrechte gebruiker detecteert, schakelt de FRITZ!Box het 5GHz-Wi-Fi-netwerk uit, zoekt gedurende maximaal 10 minuten opnieuw naar bevoorrechte gebruikers en schakelt het 5GHz-Wi-Fi-netwerk daarna weer in op een ander, ongestoord Wi-Fi-kanaal.

Met de FRITZ!Box verbonden Mesh Repeaters informeren de FRITZ!Box meteen wanneer deze een bevoorrechte gebruiker detecteren. De FRITZ!Box informeert dan alle met de FRITZ!Box verbonden Mesh Repeaters over de bevoorrechte gebruiker, zodat de FRITZ!Box en de Mesh Repeater het 5GHz-Wi-Fi-netwerk gecoördineerd uitschakelen en weer gezamenlijk inschakelen na het zoeken naar bevoorrechte gebruikers.

Dit gedrag wordt dynamische frequentieselectie (Dynamic Frequency Selection) genoemd en is verplicht in alle landen van de Europese Unie.

2 Effect op draadloze netwerkapparaten

Als het Wi-Fi-netwerk nog steeds moet kunnen worden gebruikt wanneer het 5GHz-Wi-Fi-netwerk is uitgeschakeld (DFS-wachttijd), stuurt de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten desgewenst naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt:

  • Draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de FRITZ!Box zonder onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander toegangspunt sturen.
  • Oudere draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, kan de FRITZ!Box alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding van het 5- naar het 2,4GHz-Wi-Fi-netwerk sturen. De FRITZ!Box kan deze apparaten niet naar een ander draadloos toegangspunt sturen.

Zodra het 5GHz-Wi-Fi-netwerk weer beschikbaar is, stuurt de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten desgewenst weer naar het 5GHz-Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt.

Opmerking:Draadloze netwerkapparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network > Known Wireless Devices" (of "Wireless > Radio Network > Known Wireless LAN Devices") met de eigenschappen ("Properties") "11k" en "11v".

3 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box draadloze netwerkapparaten naar het andere Wi-Fi-netwerk kan sturen of naar een ander draadloos toegangspunt. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4- en 5GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere draadloze toegangspunten niet goed in het Mesh-netwerk zijn geïntegreerd. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

Als je de FRITZ!Box gebruikt op een locatie waar voortdurend of elk uur een radar wordt gedetecteerd, kun je voorkomen dat het 5GHz-Wi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld door handmatig Wi-Fi-kanaal 36 tot 48 te configureren onder "Wi-Fi > Wi-Fi-kanaal" (of "Wireless > Radio Channel"). De Wi-Fi-kanalen 36 tot 48 worden niet gebruikt door radarinstallaties, zodat er geen wachttijd is. Omdat het bereik en de doorvoersnelheid duidelijk beter zijn op Wi-Fi-kanalen boven de 48, heeft handmatige configuratie van een Wi-Fi-kanaal van 36 tot 48 alleen zin in uitzonderlijke gevallen.