Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Voortdurend opnieuw opstarten: meerdere leds knipperen

De FRITZ!Box start voortdurend opnieuw op. Daarbij knipperen alle of meerdere leds ononderbroken. De gebruikersinterface van de FRITZ!Box kan niet worden geopend en alle of afzonderlijke functies van de FRITZ!Box werken niet goed.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box af en toe opnieuw opstart, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

  1. Koppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden los van de stroomvoorziening.

    Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een verkeerde netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen:

  1. Sluit de FRITZ!Box met een geschikte netvoeding op de stroomvoorziening aan.

3 FRITZ!Box terugzetten

Als het probleem nog steeds optreedt, bevindt de FRITZ!Box zich in een fouttoestand:

  1. Zet de FRITZ!Box terug met behulp van het herstelprogramma.