Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Toegang tot USB-opslagmedium is traag

Bij de overdracht van gegevens tussen een computer en een USB-harde schijf of een USB-stick dat is verbonden met de FRITZ!Box, is de snelheid lager dan de gedefinieerde waarden in de USB 2.0-specificatie.

Transmissiesnelheid is lager vanwege werkingsprincipe

De hoogst mogelijke transmissiesnelheid bij toegang tot een USB-opslagmedium is bij geïntegreerde systemen zoals de FRITZ!Box door de architectuur lager dan bij bijvoorbeeld Windows-computers en wordt beïnvloed door

  • de gebruikte programma's of communicatieprotocollen (SMB, FTP, USB Remote Connection).
  • de architectuur en het bestandssysteem van het USB-opslagmedium (NTFS, FAT/FAT32).

    Opmerking:NTFS is een bestandssysteem van Microsoft dat speciaal is ontworpen voor gebruik met Windows-besturingssystemen. De NTFS-ondersteuning door het op Linux gebaseerde FRITZ!OS is technisch veeleisend. Dit betekent dat de toegang tot een NTFS-opslagmedium trager is dan de toegang tot opslagmedia die zijn geformatteerd in andere bestandssystemen.

  • het gebruik van versleutelingstechnieken (FTPS, FTP via SSL/TLS).
  • de gebruikte overdrachtmethode (Wi-Fi, LAN).
  • de FRITZ!Box-functies die momenteel worden gebruikt en het gebruikte FRITZ!OS.

Afhankelijk van deze factoren zijn transmissiesnelheden tot 35 MB/s (280 Mbit/s) mogelijk, waarbij de schrijfsnelheid vaak duidelijk langzamer is dan de leessnelheid.

Indien mogelijk, zullen we in toekomstige FRITZ!OS-versies verbeteringen introduceren om de transmissiesnelheid te verhogen.