Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Draadloos netwerkapparaat brengt geen Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box tot stand

Je kunt met een smartphone of een ander draadloos apparaat geen Wi-Fi-verbinding met de met de FRITZ!Box tot stand brengen? ✔ Zo los je het probleem op.

Hoewel de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box wordt gevonden als er handmatig naar draadloze netwerken wordt gezocht, of hoewel bij automatische configuratie met een druk op de knop (WPS) de leds van de FRITZ!Box knipperen, brengt een draadloos netwerkapparaat geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand. Na invoer van de Wi-Fi-toegangsgegevens of een druk op de knop wordt er geen Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht. Het draadloze netwerkapparaat geeft dan mogelijk een van de volgende foutmeldingen weer:

 • "Authenticatiefout"
 • "Geen verbinding met dit netwerk mogelijk"
 • "Verbinding niet geslaagd"

Als het draadloze netwerkapparaat de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box niet weergeeft, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren

Voer deze maatregelen uit met een ander apparaat dat is verbonden met de FRITZ!Box:

Belangrijk:Als je met geen enkel apparaat toegang kunt krijgen tot de FRITZ!Box, ga dan te werk zoals beschreven in de handleiding FRITZ!Box-gebruikersinterface kan niet worden geopend.

MAC-adresfilter uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

WPS-functie inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Klik op het tabblad "WPS Quick Connection".
 4. Schakel WPS in.
 5. Selecteer "Push-Button method (WPS-PBC, Push Button Configuration)" en klik op "Start WPS".

Toetsblokkering deactiveren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Schakel de optie "Name of the Wi-Fi network visible" ("Name of the wireless radio network visible") in. Daardoor voorkom je dat sommige draadloze netwerkapparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en dat de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten optimaal kan aansturen in het Mesh-netwerk ("Mesh Wi-Fi steering").
 4. Als je de naam van het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, verwijder dan alle speciale tekens uit de naam van he Wi-Fi-netwerk. Gebruik alleen letters (maar géén ï, ë, é, è, ó, enz.), cijfers en spaties, omdat sommige draadloze netwerkapparaten niet alle door de FRITZ!Box toegestane speciale tekens ondersteunen.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!OS en Wi-Fi-software bijwerken

Updates bevatten verbeteringen, herstelde fouten en nieuwe functies. Installeer daarom op alle FRITZ!-producten en draadloze netwerkapparaten de meest recente FRITZ!OS- en softwareversie:

Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 1. Installeer de meest recente softwareversie voor het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld Android, iOS) of de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer (bijvoorbeeld van Intel-downloadcenter).

  Opmerking:Informatie over de update krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

3 Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren

 1. Configureer de Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box opnieuw.

4 Wi-Fi-beveiligingsinstellingen van de FRITZ!Box aanpassen

Als het apparaat nog steeds geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kan brengen, ondersteunt het apparaat de door de FRITZ!Box gebruikte beveiligingstechnologieën niet. Om het draadloze netwerkapparaat evengoed te verbinden, moet je beveiligingsinstellingen in de FRITZ!Box aanpassen:

PMF uitschakelen

PMF (Protected Management Frames) versleutelt de aansturingsinformatie voor het tot stand brengen en het gebruik van Wi-Fi-verbindingen en zorgt zo voor meer veiligheid. Bij WPA3-versleuteling is PMF altijd actief en bij WPA2-versleuteling optioneel.

Sommige draadloze netwerkapparaten, bijvoorbeeld oudere draadloze printers, kunnen geen Wi-Fi-verbinding tot stand brengen als PMF is ingeschakeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Schakel in de sectie "Additional Security Settings" de optie "Enable support for protected registration of wireless LAN devices (PMF)" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

WPA-compatibiliteitsmodus (WPA + WPA2) uitschakelen

Door de WPA-compatibiliteitsmodus kunnen tegelijkertijd verbindingen met WPA2- en WPA-versleuteling tot stand worden gebracht met dezelfde netwerknaam en met dezelfde netwerksleutel.

Sommige draadloze netwerkapparaten, bijvoorbeeld IP-camera's van D-Link, kunnen geen Wi-Fi-verbinding tot stand brengen als de WPA-compatibiliteitsmodus is ingeschakeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Als in de sectie "WPA Encryption" de WPA-modus "WPA + WPA2" is geselecteerd, selecteer je de WPA-modus "WPA2 (CCMP)".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wi-Fi 802.11b inschakelen

De Wi-Fi-standaard 802.11b is standaard uitgeschakeld in de FRITZ!Box, omdat de Wi-Fi-snelheid in de 2,4GHz-frequentieband wordt gereduceerd als 802.11b is ingeschakeld, zelfs als geen enkel draadloos netwerkapparaat gebruikmaakt van deze standaard.

Sommige oudere draadloze netwerkapparaten, bijvoorbeeld Fitbit Aria weegschaal (versie 1), ondersteunen echter uitsluitend 802.11b met WPA-versleuteling:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel").
 3. Schakel de optie "Adjust Wi-Fi channel settings" ("Adjust radio channel settings") in.
 4. Klik op "Additional Settings".
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Wireless standard 2,4 GHz" de standaard "802.11n+g+b".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 7. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 8. Selecteer in de sectie "WPA Encryption" de WPA-modus "WPA + WPA2".
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.