Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Snelkiesnummers op de FRITZ!Fon gebruiken

Door de snelkiestoetsen op de FRITZ!Fon ingedrukt te houden, heb je snel toegang tot verschillende functies en telefoonnummers. Je kunt zelf telefoonnummers toewijzen aan de toetsen 2 tot 9 om de geselecteerde deelnemer nóg sneller te bereiken. Daarnaast kun je de toetsen van de telefoon heel makkelijk vergrendelen, om onbedoelde invoer in de telefoon te voorkomen of om de niet-storenfunctie in te schakelen als de telefoon tijdelijk niet moet overgaan.

1 Snelkiestoetsen toewijzen

Toets Functie
0 Menu "Internet Services" openen
1 Antwoordapparaat selecteren
2-9 Snelkiesnummers 02-09 van het eerste FRITZ!Box-telefoonboek kiezen
* Niet-storenfunctie inschakelen/uitschakelen
# Toetsblokkering inschakelen/uitschakelen
*inkomende oproepen worden nog steeds gesignaleerd door een rode led

2 Telefoonnummer aan snelkiesnummer toewijzen

FRITZ!Fon gebruikt de snelkiesnummers 02-09 uit het eerste FRITZ!Box-telefoonboek. Als je bijvoorbeeld de toets "2" ingedrukt houdt, wordt de deelnemer gebeld aan wie je het snelkiesnummer "02" hebt toegewezen:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
  2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Book".
  3. Ga naar het eerste telefoonboek. In andere telefoonboeken kunt u geen snelkiesnummers instellen.
  4. Klik op de knop (bewerken) bij de telefoonboekvermelding die je wilt toewijzen aan een snelkiestoets.
  5. Klik op "More options" en selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Add Telephone Number" een telefoonnummer.
  6. Voer in het veld "Quick-dial number" een cijfer tussen 2 en 9 in.

    Belangrijk:Het snelkiesnummer mag nog niet zijn toegewezen aan een andere telefoonboekvermelding. Als het snelkiesnummer al bestaat, moet je eerst de betreffende telefoonboekvermelding bewerken.

  7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  8. Herhaal de stappen 4 - 7 voor elke telefoonboekvermelding die je wilt kunnen bellen met een snelkiesnummer.