Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Tijdschema wordt niet goed weergegeven

De tijdschema's voor de tijdschakeling van smarthome-apparaten, het Wi-Fi-netwerk, het ouderlijk toezicht en het antwoordapparaat worden in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box weergegeven zonder de dagen van de week en de uren. Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen door met de muis te klikken en te slepen, omdat het venster "Edit Schedule" wordt geopend zodra je in het tijdschema klikt.

Zoomfactor in webbrowser veranderen

Vanwege de schermresolutie en/of de weergave-instellingen van de webbrowser wordt ten onrechte overgeschakeld naar de weergave voor mobiele apparaten. In een toekomstige update van FRITZ!OS wordt dit gedrag gecorrigeerd. Tot de update verschijnt, kun je de zoomfactor van de webbrowser wijzigen, om weer over te schakelen naar de desktopweergave:

Opmerking:Bij FRITZ!Boxen die door kabelproviders in bruikleen worden gegeven, wordt de FRITZ!OS-update niet door AVM, maar door de kabelprovider verspreid en automatisch geïnstalleerd. Informatie over de mogelijke data voor de update krijg je van je kabelprovider.

Windows

  1. Druk op de toetscombinatie Ctrl + 0, om de gebruikersinterface met een zoomfactor van 100% (standaard) weer te geven in de webbrowser.
  2. Indien noodzakelijk, kun je de zoomfactor corrigeren met de toetscombinaties Ctrl + - of Ctrl + +, tot het tijdschema naar wens wordt weergegeven.

macOS

  1. Druk op de toetscombinatie + 0, om de gebruikersinterface met een zoomfactor van 100% (standaard) weer te geven in de webbrowser.
  2. Indien noodzakelijk, kun je de zoomfactor corrigeren met de toetscombinaties + - of + +, tot het tijdschema naar wens wordt weergegeven.