Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren in de gebruikersinterface. De overeenkomstige instellingen, bijvoorbeeld menupunten of knoppen, worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 FRITZ!OS-update wordt door provider uitgevoerd

Als je FRITZ!Box is verstrekt door je kabelprovider, wordt het menu "Update" verborgen door de provider, omdat de provider het nieuwe FRITZ!OS automatisch installeert. Daarom is het niet mogelijk om een update te installeren via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Informatie over de nieuwe versie van FRITZ!OS en mogelijke data krijg je van je provider.

3 Wi-Fi-netwerk inschakelen

Sommige draadloze instellingen worden alleen weergegeven als het draadloze netwerk is ingeschakeld:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
  3. Schakel de optie "Adjust Wi-Fi channel settings"in.
  4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in voor de 2,4 en 5 GHz-frequentieband.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.