Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Groepsschakeling voor smarthome-apparaten configureren

Je kunt meerdere smarthome-apparaten samenvoegen tot een groep en zo gemakkelijk tegelijk schakelen en aansturen. Een groep die bestaat uit meerdere schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, kun je dan automatisch volgens een tijdschema of temperatuurafhankelijk schakelen. Desgewenst kun je een groep waarvoor een tijdschakeling is geconfigureerd ook handmatig in- en uitschakelen.
Daarnaast kun je ook een zogenaamde "master" definiëren als schakelgenerator, die een hele groep schakelt.

Je kunt ook radiatorthermostaten, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301 en ledlampen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 500, in groepen organiseren en zo bijvoorbeeld gemakkelijk meerdere radiatorthermostaten in dezelfde ruimte tegelijk aansturen.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Bij een groep met contactdozen waarvoor een temperatuurafhankelijke schakeling is geconfigureerd, is niet mogelijk om de groep of een enkel apparaat van de groep te schakelen.

1 Groep aanmaken

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Groups and Templates".
 3. Klik op de knop "Create Group".
 4. Selecteer de apparaatgroep in kwestie.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer de apparaten die je samen wilt schakelen in de groep.
 6. Klik op "Next".
 7. Voer een naam voor de groep in en klik op "Next". De groep wordt aangemaakt.

2 Groep met schakelbare contactdozen of ledlampen schakelen

Schakelbare contactdozen en ledlampen die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch via een "Master" schakelen, of desgewenst ook handmatig:

Groep automatisch schakelen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Groups and Templates".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 4. Schakel in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a Group Automatically" in en configureer gewenste schakeltijden.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep schakelen via een "Master"

Je kunt een van je smarthome-apparaten definiëren als zogenaamde "master". Wanneer deze automatisch of handmatig wordt geschakeld, worden ook alle andere apparaten geschakeld die zijn toegewezen aan de groep van de "master". De "master" hoeft geen deel uit te maken van de groep die je wilt schakelen:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Groups and Templates".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je het schakelen via een "Master" wilt configureren.
 4. Schakel in de sectie "Automatic Switching" de optie "Switching a group via a Smart Home device" in en selecteer in de vervolgkeuzelijst "Smart Home Device" het apparaat dat je als de "Master" wilt gebruiken.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groep handmatig schakelen

Als je een groep waarvoor je ook een automatische tijdschakeling hebt geconfigureerd handmatig schakelt, is de handmatige schakeling geldig tot het volgende automatische schakelmoment in werking treedt:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Operation".
 3. Klik bij de groep op de aan-uitschakelaar.

  Opmerking:Je kunt de smarthomegroep ook handmatig schakelen met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home") en via een FRITZ!DECT-schakelaar, of in het thuisnetwerk en vanaf internet met de FRITZ!App Smart Home.

3 Groep met radiatorthermostaten aansturen

Radiatorthermostaten die je hebt samengevoegd tot een groep kun je automatisch of desgewenst ook handmatig aansturen:

Groepen met radiatorthermostaten automatisch bedienen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Groups and Templates".
 3. Klik op de knop (Bewerken) bij de groep waarvoor je automatisch schakelen wilt configureren.
 4. Configureer de gewenste tijd- en vakantieschakeling.
 5. Stel onder "Heating off" de periode in waarin niet moet worden verwarmd.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Groepen met radiatorthermostaten handmatig bedienen

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Smart Home".
 2. Klik in het menu "Smart Home" op "Operation".
 3. Klik bij de groep op plus of min om de temperatuur van de groep te wijzigen.

  Opmerking:Je kunt de groep met radiatorthermostaten ook handmatig schakelen met een FRITZ!Fon (menu "Home Network" > "Smart Home"), met FRITZ!DECT 440 of in het thuisnetwerk en vanaf internet met de MyFRITZ!App.
  Met FRITZ!OS 7.20 of nieuwer kun je ook gemakkelijk bij een enkele radiatorthermostaat in de groep de temperatuur wijzigen. De gewenste temperatuurswijziging wordt dan automatisch doorgegeven aan alle radiatorthermostaten in de groep.
  Individuele verwarmingsprofielen kun je opslaan in sjablonen en desgewenst inschakelen.