Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Internettoegang voor belangrijke netwerkapparaten en -toepassingen prioriteren

In de FRITZ!Box kun je aangeven welke netwerkapparaten en -toepassingen voorrang hebben of worden benadeeld bij de toegang tot het internet. Zo kun je optimale reactietijden voor onlinegames garanderen, zelfs als de internetverbinding tegelijkertijd wordt gebruikt door peer-to-peerdiensten. Het opstellen van dergelijke prioriteringsregels voor toepassingen wordt ook wel Quality of Service (QoS) genoemd.

Neem de informatie over de verschillende prioriteringscategorieën van de FRITZ!Box in acht en voer de daarop volgende stappen achterelkaar uit.

Opmerking:Op je smartphone of tablet kun je afzonderlijke apparaten met de MyFRITZ!App ook als realtimetoepassingen prioriteren in het menu "Home Network".

Voorwaarden/beperkingen

 • Prioritering is niet mogelijk als de FRITZ!Box als Mesh Repeater of in de modus IP-client wordt gebruikt. Prioriteer in dit geval de internettoegang in de Mesh Master of in je router.
 • Apparaten in het gastnetwerk kunnen niet worden geprioriteerd.

1 Prioriteringscategorieën van de FRITZ!Box

In de FRITZ!Box kun je verschillende netwerkapparaten en toepassingen op diverse manieren prioriteren. Er zijn drie categorieën beschikbaar:

Realtimetoepassingen

Netwerkapparaten en -toepassingen in de categorie "Real-Time applications" krijgen altijd net zo veel doorvoercapaciteit van de internetverbinding toegewezen als ze nodig hebben. Als tegelijkertijd ook andere toepassingen de internetverbinding gebruiken, worden éérst de gegevens verzonden van de realtimetoepassingen.

Als meerdere realtimetoepassingen de internetverbinding tegelijkertijd gebruiken, wordt de doorvoercapaciteit gelijkmatig over deze toepassingen verdeeld. De toepassing "Internet telephony" (VoIP) is hierop een uitzondering. Deze realtimetoepassing heeft ten opzichte van andere realtimetoepassingen altijd de hoogste prioriteit.

Opmerking:Als een realtimetoepassing de volledige doorvoercapaciteit van de internetverbinding gebruikt, kunnen andere toepassingen tegelijkertijd geen gegevens verzenden

De categorie "Real-time applications" is bij uitstek geschikt voor toepassingen die zeer hoge eisen stellen aan transmissiesnelheid en reactietijd, bijvoorbeeld internettelefonie, IPTV of video on demand.

Prioritaire toepassingen

Zolang de internetverbinding niet volledig wordt belast door realtimetoepassingen, kunnen netwerkapparaten en andere toepassingen in de categorie "Prioritized Applications" tot 90% van de uploadcapaciteit gebruiken. Apparaten en toepassingen die niet zijn geprioriteerd, krijgen dan 10% van de uploadcapaciteit wanneer prioritaire toepassingen hun volledige capaciteit gebruiken om gegevens te verzenden.

Als meerdere prioritaire toepassingen de internetverbinding gebruiken, wordt de doorvoercapaciteit gelijk verdeeld over deze toepassingen. De categorie "Prioritized applications" is geschikt voor toepassingen die snelle reactietijden vereisen bijvoorbeeld zoals VPN- en terminaltoepassingen of onlinegames.

Achtergrondtoepassingen

Netwerkapparaten en -toepassingen die zijn ingedeeld in de categorie "Background Applications", krijgen altijd de laagste prioriteit wanneer de internetverbinding volledig is belast. Wanneer een andere toepassing de gehele doorvoercapaciteit van de internetverbinding vereist, moeten alle achtergrondtoepassingen wachten tot er weer capaciteit beschikbaar komt.
Als de internetverbinding niet nodig is voor een andere toepassing, dan kunnen de achtergrondtoepassingen de volledige doorvoercapaciteit gebruiken.

De categorie "Background Applications" is bijvoorbeeld geschikt voor automatische updates en peer-to-peerprogramma's, bijvoorbeeld BitTorrent.

2 Prioriteringsregel voor een netwerkapparaat configureren

Als je een prioriteringsregel configureert voor een netwerkapparaat, wordt deze regel toegepast op alle toepassingen die worden uitgevoerd op dit apparaat:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Prioritization".
 4. Klik bij de prioriteringscategorie waarin je het netwerkapparaat wilt indelen, op "New Rule".
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst voor netwerkapparaten het betreffende netwerkapparaat.
 6. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst voor netwerktoepassingen de optie "All".
 7. Klik om de regel op te slaan op "Apply".

3 Prioriteringsregel voor een netwerktoepassing configureren

Wanneer je een prioriteringsregel configureert voor een specifieke netwerktoepassing, kun je beslissen of je de regel wilt toepassen op alle of alleen op specifieke netwerkapparaten waarop de betreffende toepassing wordt uitgevoerd:

Netwerktoepassing toevoegen

Prioriteit configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filter".
 3. Klik op het tabblad "Prioritization".
 4. Klik bij de prioriteringscategorie waarin je de toepassing wilt indelen, op "New Rule".
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst voor netwerkapparaten het apparaat waarop de toepassing wordt uitgevoerd.
 6. Selecteer de toepassing uit de vervolgkeuzelijst voor netwerktoepassingen.
 7. Klik om de regel op te slaan op "Apply".