Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

"Info"-led knippert

De "Info"-led van de FRITZ!Box geeft verschillende bedrijfstoestanden aan. Als de "Info"-led rood knippert, duidt dit op een storing van de FRITZ!Box. Als de "Info"-led groen knippert, duidt dit op verschillende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een nieuw ingesproken bericht of een nieuwe fax. In deze handleiding leggen we uit wat de verschillende oorzaken zijn en met welke maatregelen het knipperen ophoudt.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Stick & Surf inschakelen

Als je de draadloze beveiligingsinstellingen per Stick & Surf wilt overdragen op een FRITZ!WLAN Stick, moet Stick & Surf zijn ingeschakeld in de FRITZ!Box:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Schakel in de sectie "Additional Security Settings" de optie "Enable AVM Stick & Surf" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nu kun je de FRITZ!WLAN Stick nog een keer aansluiten op de FRITZ!Box. De "Info"-led knippert terwijl de instellingen voor de draadloze beveiliging worden overgebracht. Zodra de "Info"-led blijft branden kun je de FRITZ!WLAN Stick verwijderen uit de FRITZ!Box en aansluiten op je computer.

2 Geconfigureerde gebeurtenis voor "Info"-led controleren

Als de "Info"-led nog steeds knippert, is in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box individueel geconfigureerd bij welke gebeurtenis de "Info"-led knippert:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Controleer welke gebeurtenis is geconfigureerd voor de "Info"-led en voer de maatregelen uit die bij deze gebeurtenis horen:
 4. Als de gebeurtenis "New answering machine message" is geselecteerd, beluister dan alle nieuwe ingesproken berichten op het antwoordapparaat.
  • Als de gebeurtenis "New answering machine message or new fax" is geselecteerd, dan kan het knipperen meerdere oorzaken hebben.
   1. Open alle nieuwe ontvangen faxberichten in het faxjournaal.
   2. Beluister alle nieuwe ingesproken berichten op het antwoordapparaat.