Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Via gasttoegang geen internettoegang mogelijk

Hoewel het mogelijk is om draadloze netwerkapparaten aan te melden bij de gasttoegang van de FRITZ!Box, hebben deze apparaten geen toegang tot internet via de gasttoegang. Of nieuwe apparaten krijgen van de FRITZ!Box geen IP-adres óf internettoegang is alleen niet mogelijk als de captive portal is ingeschakeld.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Geldigheidsduur van IP-adressen verkorten

Er zijn 180 IP-adressen beschikbaar voor de gasttoegang, die pas opnieuw kunnen worden toegewezen zodra de geldigheidsduur (leasetijd) van 10 dagen is verlopen.

Als je de FRITZ!Box gebruikt als hotspot in een hotel of café en er regelmatig apparaten worden aangemeld bij de gasttoegang, kan de FRITZ!Box geen IP-adressen meer toewijzen aan nieuwe apparaten omdat alle 180 IP-adressen al zijn toegewezen. Configureer de FRITZ!Box daarom zodanig dat de IP-adressen slechts één dag geldig zijn:

2 Apparaten in de gebruikersinterface wissen

De gewijzigde geldigheidsduur is alleen van toepassing op apparaten die bij de FRITZ!Box worden aangemeld nadat de wijziging is doorgevoerd. Verwijder daarom alle ongebruikte netwerkapparaten:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Devices and Users".
  4. Klik in de lijst "Devices and Users" naast het apparaat dat moet worden verwijderd op de knop (Bewerken).