Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Power-led knippert

De Power-led van de FRITZ!Box knippert? ✔ Hier kom je te weten wat dit betekent en hoe je het probleem oplost.

Je FRITZ!Box brengt een verbinding met het mobiele netwerk tot stand zodra je je simkaart hebt geplaatst en je de pincode hebt ingevoerd in de FRITZ!Box gebruikersinterface. Dit kan tot 2 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de Power-led van de FRITZ!Box en blijft branden zodra de verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je het volgende probleem oplossen:

 • De Power-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken en je krijgt geen toegang tot internet.

Daarbij wordt in de Event Log van de FRITZ!Box mogelijk een of meer van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "No LTE network was found within range."
 • "Could not establish LTE connection.
  Reason: EPS_SERVICES_NOT_ALLOWED_IN_THIS_PLMN"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection".
 4. Als de FRITZ!Box aangeeft dat de mobielenetwerkverbinding af en toe tot stand wordt gebracht en telkens weer afbreekt, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box meldt regelmatige onderbrekingen van de mobielenetwerkverbinding.

2 Controleren of het LTE-netwerk wordt ondersteund

De FRITZ!Box ondersteunt LTE-netwerken op de 800MHz- en 2,6GHz-frequentiebanden. De FRITZ!Box ondersteunt geen andere frequentiebanden.

Opmerking:De FRITZ!Box ondersteunt bijvoorbeeld niet de 1,8GHz-frequentieband, die door sommige providers in bepaalde regio's wordt gebruikt. Informatie over de frequentieband die in jouw regio wordt gebruikt, krijg je van je mobielenetwerkprovider.

3 Simkaart controleren

Een verkeerd geplaatste, beschadigde of verkeerde simkaart blijft vaak onopgemerkt. Controleer daarom de simkaart in de FRITZ!Box:

 1. Druk kort op de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.
 2. Controleer of dit de simkaart in het formaat mini-SIM (25 x 15 x 0,76 mm) is die je hebt ontvangen van je mobielenetwerkprovider en of de contactpunten erop onbeschadigd zijn.

  Belangrijk:Micro- of nanosimkaarten die al uit de combi-simkaart zijn gedrukt en in een simkaarthouder zijn geplaatst, of simkaarten voor verbindingen volgens de mobiele netwerkstandaard UMTS/HSPA (3G) kunnen niet worden gebruikt. Simkaarthouders kunnen klem gaan zitten en de simkaartsleuf beschadigen.

  • Als het niet de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobielenetwerkprovider of de contactpunten op de simkaart zijn beschadigd, neem dan contact op met je provider.
  • Als het de minisimkaart is die je hebt ontvangen van je mobielenetwerkprovider en de contactpunten erop zijn onbeschadigd:
  1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht en je de aanduiding "SIM-Card" bij de simkaartsleuf kunt lezen.
  2. Plaats de simkaart in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden (zie afb.).
  3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt. De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.
   Simkaart plaatsen

4 Roaming inschakelen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je mobielenetwerkprovider op de locatie van de FRITZ!Box het mobiele netwerk van een andere provider gebruikt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Schakel de optie "Permit roaming" in. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.

  LET OP!Door roaming in te schakelen kunnen er extra kosten ontstaan. Informatie over roaming en de mogelijke kosten krijg je van je mobielenetwerkprovider.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente techniek voor het mobiele netwerk, die wordt gebruikt in de radiocellen van mobielenetwerkproviders:

6 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de antennes voor het mobiele netwerk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de LTE-cel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de LTE-cel is gericht.

   Belangrijk:Als je de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank plaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.

7 FRITZ!Box niet geschikt voor LTE-dekking buitenshuis

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand (dekking buitenshuis) van het dekkingsgebied van je mobielenetwerkprovider, dan zijn de ingebouwde GSM-antennes mogelijk niet voldoende om een verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen. Een oplossing door de FRITZ!Box is daarom niet mogelijk.

Opmerking:Er zijn FRITZ!Box-modellen waarop een buitenantenne voor bijvoorbeeld een balkon balkon of dak kunnen worden aangesloten. Deze modellen zijn geschikt voor gebruik in een dekkingsgebied waar je dekking buitenshuis hebt. Informatie over deze modellen ontvang je van ons verkoopteam. Of je op jouw locatie binnenshuis of buitenshuis dekking hebt in het dekkingsgebied van je mobielenetwerkprovider, kun je navragen bij je provider.