Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken configureren

Via VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-Via VPN (Virtual Private Network) kun je twee FRITZ!Box-netwerken op verschillende locaties op een beveiligde manier tegen afluisteren en manipulatie met elkaar verbinden. Zo heb je toegang tot alle apparaten in het externe netwerk en kun je alle IP-gebaseerde diensten zoals e-mailservers, databases en bestandsservers in beide netwerken gebruiken.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding laten we zien hoe je de twee FRITZ!Box-netwerken "FRITZ!Box A" en "FRITZ!Box B" met elkaar verbindt. Vervang bij het configureren van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box A:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box A:
  192.168.10.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box B:
  kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net
 • IP-netwerk van FRITZ!Box B:
  192.168.20.0 (subnetmasker: 255.255.255.0)
 • VPN-wachtwoord (pre-shared key):
  geheim1234

Voorwaarden / beperkingen

 • Ten minste één van de twee FRITZ!Boxen moet een publiek IPv4-adres krijgen van de internetprovider.
 • Op FRITZ!Box B moet FRITZ!OS 6.20 of nieuwer zijn geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box A configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Box A op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen (geheim1234). Gebruik cijfers en letters en een combinatie van hoofdletters en kleine letters.
 7. Voer in het invoerveld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam in van FRITZ!Box B (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net).
 8. Voer in het invoerveld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box B (192.168.20.0).
 9. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box B (255.255.255.0).
 10. Als FRITZ!Box B een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box B configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van FRITZ!Box B op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN". Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Klik op "Add a VPN connection".
 5. Klik op "Connect your home network with another FRITZ!Box network (LAN-LAN linkup)" en vervolgens op "Next".
 6. Voer in het veld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen (geheim1234).
 7. Voer in het invoerveld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam in van FRITZ!Box A (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net).
 8. Voer in het invoerveld "Remote network" het IP-netwerk in van FRITZ!Box A (192.168.10.0).
 9. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-netwerk van FRITZ!Box A (255.255.255.0).
 10. Als FRITZ!Box A een publiek IPv4-adres heeft en de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven, schakel je de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 VPN-verbinding tot stand brengen

Als je de optie "Hold VPN connection permanently" in de FRITZ!Boxen hebt ingeschakeld blijft de VPN-verbinding gehandhaafd.

Als de optie "Hold VPN connection permanently" niet is ingeschakeld, wordt de VPN-verbinding automatisch tot stand gebracht als vanuit het ene netwerk toegang wordt verschaft tot het andere netwerk. De verbinding wordt weer verbroken wanneer deze gedurende een uur niet actief is.

Opmerking: Actieve VPN-verbindingen worden weergegeven in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxen onder "Internet > Permit Access > VPN".