Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box voor gebruik in het mobiele netwerk configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor internettoegang via het mobiele netwerk. Je hoeft alleen maar je simkaart in de FRITZ!Box te plaatsen en de pincode in te voeren in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Vervolgens kan alle apparatuur in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de complete veelvoud aan FRITZ!Box-functies voor internet en multimedia.

Voorwaarden/beperkingen

 • De mobielenetwerkprovider moet de standaard 4G (LTE) ondersteunen.
 • Functies waarvoor een openbaar IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de mobielenetwerkprovider alleen in abonnementen voor privégebruik, niet of slechts beperkt bruikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Simkaart in FRITZ!Box plaatsen

 1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand, dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht, zodat je bij de simkaartsleuf de aanduiding "SIM Card" kunt lezen.
 2. Plaats de simkaart (mini-SIM, 25 x 15 x 0,76 mm) die je van je LTE-provider hebt ontvangen in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden (zie afb.).

  Belangrijk:Gebruik geen simkaarthouder waaruit al een micro- of nanosimkaart is gedrukt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

 3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.

  Afb.: Simkaart plaatsen

  • De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.

   Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Als de FRITZ!Box zich in de fabrieksinstellingen bevindt, stel dan een wachtwoord in voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "Register" en "Next".

  Afb: Gebruikersinterface-wachtwoord instellen

 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik dan op "Wizards" en vervolgens op "Configure Internet Connection".

  Afb.: FRITZ!Box Wizards oproepen

 4. Voer de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de superpin/pukcode gebruiken. Informatie over de pin en superpin/pukcode krijg je van je LTE-provider.

 5. Selecteer je internetprovider in de vervolgkeuzelijst. Als je internetprovider niet wordt weergegeven, selecteer je "Other Internet service provider".
 6. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

3 Telefonie in FRITZ!Box configureren

Als je van een provider de toegangsgegevens voor internettelefonie hebt ontvangen en telefoons wilt gebruiken met de FRITZ!Box:

Je kunt geen mobiele telefoonnummers configureren in de FRITZ!Box.

 1. Configureer de internettelefoonnummers in de FRITZ!Box.