Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box voor gebruik in het mobiele netwerk configureren

De FRITZ!Box is optimaal voorbereid voor internettoegang via het mobiele netwerk. Je hoeft alleen maar je simkaart in de FRITZ!Box te plaatsen en de pincode in te voeren in de FRITZ!Box-gebruikersinterface. Vervolgens kunnen alle apparaten in je thuisnetwerk onbeperkt gebruikmaken van de vele FRITZ!Box-functies voor internet en multimedia.

Voorwaarden/beperkingen

 • De mobiele provider moet de mobielenetwerkstandaarden 4G (LTE) of 3G (UMTS/HSPA) ondersteunen.

  Opmerking:Het 3G-mobiele netwerk werd in Duitsland (UMTS/HSPA) en veel andere landen al gedeactiveerd.

 • Functies waarvoor een openbaar IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de mobiele provider alleen in abonnementen voor privégebruik, niet of slechts beperkt bruikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op FRITZ!Box 6820 LTE v2 en v3 met het meest recente FRITZ!OS, de FRITZ!Box 6820 LTE v1 kan daarvan afwijken.

1 Simkaart in FRITZ!Box plaatsen

 1. Neem de FRITZ!Box zo in de hand, dat de onderkant van het apparaat naar je toe is gericht, zodat je bij de simkaartsleuf de aanduiding "SIM Card" kunt lezen.
 2. Plaats de simkaart (mini-SIM, 25 × 15 × 0,76 mm) die je van je mobiele provider hebt ontvangen in de simkaartsleuf met de schuine hoek naar links en de contactpunten naar beneden.

  Belangrijk:Gebruik geen simkaarthouder waaruit al een micro- of nanosimkaart is gedrukt, omdat deze klem kunnen gaan zitten en de simkaartsleuf kunnen beschadigen.

 3. Schuif de simkaart voorzichtig in de simkaartsleuf totdat de kaart vastklikt. De simkaart steekt enkele milimeters uit de simkaartsleuf.
  Simkaart plaatsen

  Opmerking:Druk kort tegen de simkaart om deze uit de simkaartsleuf te verwijderen.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het wachtwoord in dat op het typeplaatje van de FRITZ!Box staat en klik op "Aanmelden".
 3. Als de wizard voor de internettoegang niet automatisch start, klik dan op "Wizards" en vervolgens op "Internettoegang instellen".
  FRITZ!Box-wizard openen
 4. Voer in de wizard de pincode (Personal Identification Number) in voor je simkaart.

  Belangrijk:De pincode bevat alleen cijfers en geen letters of speciale tekens. Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de superpin/pukcode gebruiken. Informatie over de pin en superpin/pukcode krijg je van je mobiele provider.

 5. Selecteer je internetprovider uit de vervolgkeuzelijst. Als je internetprovider er niet tussen staat, selecteer dan "Andere internetaanbieder" ("Andere internetprovider").
 6. Klik op "Volgende" ("Verder") en volg de instructies van de wizard.