Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bij uitgaande telefoonverbindingen wordt telefoonnummer hoorbaar opnieuw gekozen als de oproep al is aangenomen

Een draadloze telefoon kiest bij uitgaande oproepen nog een keer hetzelfde telefoonnummer nadat de tegenpartij de oproep al heeft aangenomen. Beide gesprekspartners kunnen de daaruit resulterende tonen horen. Als de tegenpartij een antwoordapparaat is, interpreteert deze de tonen van het opnieuw kiezen van het telefoonnummer als commando's (bijvoorbeeld pincode invoeren, beluisteren van berichten).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloze telefoon voldoet niet aan DECT-standaard

De telefoon is niet volledig compatibel met DECT-GAP. Als er een verbinding tot stand is gebracht, signaleert de FRITZ!Box de status "Connect" aan de telefoon. Dit betekent: "The connection has been established, no further dialing information is required" (de verbinding is tot stand gebracht, er is geen verdere kiesinformatie noodzakelijk). De telefoon kiest het telefoonnummer echter opnieuw.

Opmerking:DECT-GAP is een gebruikelijke standaard voor draadloze telefoons en draadloze gegevensoverdracht, die wordt ondersteund door alle FRITZ!Fon-modellen.

Workaround

  1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "DECT".
  2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
  3. Schakel de optie "Enable troubleshooting for cordless telephones not compatible with GAP" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.