Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #903

FRITZ!Repeater via LAN met de FRITZ!Box verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via LAN met je FRITZ!Box om je thuisnetwerk snel en eenvoudig uit te breiden met een extra accesspoint (draadloos toegangspunt). Zo heb je ook buiten het Wi-Fi-bereik van je FRITZ!Box optimale Wi-Fi-ontvangst en highspeed-verbindingen met internet en het thuisnetwerk.

Als je in de FRITZ!Repeater dezelfde Wi-Fi-instellingen gebruikt als in de FRITZ!Box, maken je draadloze netwerkapparaten automatisch verbinding met het Wi-Fi-netwerk met de sterkste ontvangst (draadloos roaming).

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype LAN-bridge

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Repeater is uitgerust met een LAN-poort.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!Repeater met de FRITZ!Box verbinden

Om de FRITZ!Repeater als LAN-bridge te configureren, moet je de repeater eerst met de FRITZ!Box verbinden via Wi-Fi:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater voor configuratie in buurt van de FRITZ!Box. Als de FRITZ!Repeater al via LAN is verbonden met het thuisnetwerk, verbreek je deze verbinding.
 2. Wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de FRITZ!Repeater blijven branden of tot de "Connect"-led van de FRITZ!Repeater langzamer knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-toets of de "Connect"-toets van de FRITZ!Repeater en laat de toets weer los. Nadat je de toets hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen of de "Connect"-led begint snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Druk op de "WLAN"-toets van de FRITZ!Box en houd de toets gedurende ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
 5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden of nadat de led voor de verbindingskwaliteit groen is geworden, is de configuratie voltooid.

3 FRITZ!Repeater als LAN-bridge configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater op "Access to Home Network". Als je naar een wachtwoord wordt gevraagd, gebruik je het wachtwoord voor de gebruikersinterface van de Mesh Master.
 2. Klik in het menu "Access to Home Network" op de knop "Change type of connection".
 3. Schakel de optie "LAN bridge" in en klik op "Next".
 4. Selecteer de IP-instellingen die de FRITZ!Repeater moet gebruiken en klik op "Next".
 5. Behoud de weergegeven Wi-Fi-instellingen voor de FRITZ!Repeater en klik op "Next".
 6. Klik op "Finish" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!Repeater met thuisnetwerk verbinden

 1. Verbind de FRITZ!Repeater met een LAN-poort in je thuisnetwerk (bijvoorbeeld FRITZ!Box, FRITZ!Powerline-adapter).

De FRITZ!Repeater is nu als LAN-bridge geïntegreerd in het thuisnetwerk en is beschikbaar als een extra draadloos toegangspunt. De signaalsterkteleds of de led voor de verbindingskwaliteit geven de kwaliteit weer van de Wi-Fi-verbinding van het apparaat dat als eerste een verbinding tot stand heeft gebracht met het draadloze netwerk van de FRITZ!Repeater.