Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding met de FRITZ!Box in Linux configureren

Met de vpnc-plug-in voor GNOME NetworkManager kun je vanaf je Linux-computer via internet een beveiligde VPN-verbinding (Virtual Private Network) tot stand brengen met je FRITZ!Box. Zo heb je met je computer ook onderweg toegang tot alle apparaten en bestanden in je thuisnetwerk.

De vpnc-plug-in is gratis beschikbaar voor Debian, Fedora, Ubuntu en en andere Linux-distributies.

Voorbeeldwaarden in deze handleiding

In deze handleiding leggen we uit hoe je een VPN-verbinding tot stand brengt tussen een computer met Ubuntu 18.04 LTS en de FRITZ!Box. Vervang bij het configureren van de verbinding de hier vermelde voorbeeldwaarden door de daadwerkelijke waarden.

 • MyFRITZ!-domeinnaam van FRITZ!Box:
  pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net
 • Gebruikersnaam van de FRITZ!Box-gebruiker:
  Jan Modaal
 • Wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker:
  geheim1234
 • Shared secret van de FRITZ!Box-gebruiker:
  Zj7hPCouK65IrPU4

Voorwaarden / Beperkingen

 • Op de computer zijn de pakketten vpnc, network-manager-vpnc en network-manager-vpnc-gnome geïnstalleerd.

  Opmerking:Je kunt de pakketten als volgt installeren in Ubuntu:
  sudo apt-get install network-manager-vpnc-gnome

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

MyFRITZ! configureren

Met MyFRITZ! kun je de FRITZ!Box altijd vanaf internet benaderen, zelfs als de FRITZ!Box regelmatig een ander publiek IP-adres krijgt van de internetprovider:

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

Beide zijden van de VPN-verbinding moeten een IP-adres gebruiken uit verschillende IP-netwerken. Als je computer is verbonden met een router (bijvoorbeeld een andere FRITZ!Box) die hetzelfde IP-netwerk als je FRITZ!Box gebruikt, is het niet mogelijk te communiceren via VPN.

Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruiken alle FRITZ!Boxen het IP-netwerk 192.168.178.0.

Configureer in je FRITZ!Box een IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de router waarmee je de FRITZ!Box wilt verbinden, bijvoorbeeld 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0).

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik in de sectie "LAN-Settings" op "Additional Settings"om alle instellingen weer te geven.
 5. Klik op de knop "IPv4 Settings".
 6. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

2 VPN-verbinding in de FRITZ!Box configureren

Configureer in de FRITZ!Box voor iedere VPN-verbinding een eigen gebruiker:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik naast de gebruiker die VPN-verbindingen met de FRITZ!Box tot stand moet brengen, op de knop (Bewerken) of configureer een nieuwe gebruiker voor de VPN-verbinding:
  1. Klik op de knop "Add User".
  2. Voer in de invoervelden een naam en een wachtwoord in voor de gebruiker.
 4. Schakel de optie "VPN" in.
 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

De FRITZ!Box configureert nu VPN-rechten voor deze FRITZ!Box-gebruiker.
Vervolgens wordt automatisch een venster geopend waarin de VPN-instellingen van de gebruiker worden weergegeven.

Opmerking: Je kunt dit venster altijd openen door in de instellingen van de FRITZ!Box-gebruiker te klikken op "Show VPN Settings".

3 VPN-verbinding op de computer configureren en tot stand brengen

Configureer de VPN-verbinding op de computer met behulp van de VPN-instellingen voor de FRITZ!Box-gebruiker, die worden weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

Opmerking:Je kunt de VPN-instellingen oproepen door in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users" in de gebruikersinstellingen op "Show VPN Settings" te klikken.

 1. Open het menu "Instellingen".
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk".
 3. Klik in de sectie "VPN" op het plusteken. Het venster "VPN toevoegen" wordt geopend.
 4. Selecteer in het venster "VPN toevoegen" de optie "Cisco-compatibele VPN-client (vpnc)".
 5. Voer in het invoerveld "Naam verbinding" een willekeurige naam (FRITZ!Box-VPN) in.
 6. Voer in het invoerveld "Gateway" de MyFRITZ!-domeinnaam in van de FRITZ!Box (pi80ewgfi72d2os42.myfritz.net).
 7. Voer in het invoerveld "Gebruikersnaam" de gebruikersnaam in van de FRITZ!Box-gebruiker (Jan Modaal).
 8. Klik op het pictogram rechts in het invoerveld "Gebruikerswachtwoord", selecteer in het menu de optie "Wachtwoord alleen opslaan voor deze gebruiker", en voer vervolgens het wachtwoord van de FRITZ!Box-gebruiker (geheim1234) in.

  Opmerking:Bij sommige versies van Ubuntu moet in plaats daarvan de optie "Wachtwoord opslaan voor alle gebruikers" worden ingeschakeld.

 9. Voer in het invoerveld "Groepsnaam" de gebruikersnaam in van de FRITZ!Box-gebruiker (Jan Modaal).
 10. Klik op het pictogram rechts in het invoerveld "Groepswachtwoord", selecteer in het menu de optie "Wachtwoord alleen opslaan voor deze gebruiker", en voer vervolgens de "Shared Secret" van de FRITZ!Box-gebruiker Zj7hPCouK65IrPU4 in. De "Shared Secret" wordt weergegeven in de VPN-instellingen van de gebruiker in de sectie "iPhone, iPad or iPod Touch".
 11. Klik op de knop "Toevoegen" om de configuratie te voltooien.
 12. Klik bij de VPN-verbinding op de aan-/uitknop om de verbinding tot stand te brengen.