Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!NAS geeft niet alle beschikbare bestanden en mappen weer

Op http://fritz.nas worden niet alle bestanden en mappen weergegeven van een USB-opslagmedium dat is aangesloten op de FRITZ!Box. Wanneer het USB-opslagmedium wordt benaderd met Windows Verkenner of wanneer het USB-opslagmedium wordt aangesloten op een computer, worden alle bestanden en mappen weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Automatisch vernieuwen van de bestandsindex configureren

Om de FRITZ!Box automatische nieuwe bestanden te laten indexeren als de nieuwe bestanden naar een met de FRITZ!Box verbonden opslag worden gekopieerd, moet je het automatisch vernieuwen van de bestandsindex van de FRITZ!Box inschakelen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB / Storage".
 3. Schakel de optie "Refresh index automatically" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Map "FRITZ" wordt niet geïndexeerd

De FRITZ!Box indexeert geen bestanden in de map "FRITZ", omdat de FRITZ!Box de directory "FRITZ" gebruikt als tijdelijk geheugen (cache) en gebruikt voor databasebestanden, bijvoorbeeld voor de mediaserver. De FRITZ!Box geeft hier alleen ontvangen faxberichten en opgenomen spraakberichten van het antwoordapparaat (faxbox, voicebox) weer en niet de map "mediabox" of andere bestanden en mappen.

Als je bestanden hebt opgeslagen in de map "FRITZ" of in een submap van "FRITZ", configureer de opslag dan als netwerkstation en verschuif de bestanden naar een andere directory.

4 Toegangsmethode aanpassen aan gebruikersrechten van de FRITZ!Box-gebruiker

Als je jezelf bij FRITZ!NAS aanmeldt met gebruikersnaam en wachtwoord, zorg er dan voor dat de gebruikte FRITZ!Box-gebruiker toegangsrechten voor alle mappen heeft:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op de knop ("Edit") naast de gebruiker die toegang moet krijgen tot de opslag (NAS).
 4. Klik op de knop "Add Directory".
 5. Schakel de optie "All storage available on the FRITZ!Box" in en klik op "OK".

  LET OP:Als je toegang verleent tot alle directories, heeft de gebruiker ook toegang tot alle faxberichten, berichten op het antwoordapparaat en alle online opslag die je hebt geconfigureerd.

 6. Stel in de sectie "Directory" de lees- en schrijfrechten in voor toegang tot de opslag.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

5 Bestandsindex wissen en opnieuw aanmaken

Bestandsindex wissen

 1. Benader de opslag in kwestie via SMB of FTP en ga daar naar de map \FRITZ\mediabox via \FRITZ\mediabox of met macOS Finder via SMB://fritz.box/FRITZ/mediabox).
 2. Wis de databasebestanden van de bestandsindex. De bestandsextensie van de bestandsindex is ".db3", de bestandsnaam kan verschillend zijn, bijvoorbeeld fritznasdb_part.db3 of fritznasdb_ptmp.db3.

Nieuwe bestandsindex aanmaken

 1. Open de gebruikersinterface van FRITZ!NAS (http://fritz.nas) om het indexbestand aan te maken.