Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Trage internettoegang via FRITZ!Box

Het internet is traag? Met de FRITZ!Box verbonden apparaten hebben een trage internetverbinding? ✔ Zo los je het probleem op.

De internetverbinding van computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden is erg traag. Daardoor worden bijvoorbeeld websites erg traag geladen, duurt het lang om bestanden te downloaden en worden videostreams niet goed weergegeven of onderbroken.

Belangrijk:Als je de FRITZ!Box met een extra modem of router (bijvoorbeeld kabelmodem) gebruikt, ga je te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Parallelle internettoegang uitschakelen

Als je gebruikmaakt van een LTE-tarief met een datalimiet, moet de FRITZ!Box niet zijn geconfigureerd voor parallelle internettoegang via het mobiele netwerk en via DSL/WAN. Als de LTE-verbinding namelijk wordt afgeknepen, kan dat ertoe leiden dat de snelheid van beide internetverbindingen wordt gereduceerd.

Schakel daarom bij gebruik van een LTE-tarief met datalimiet de parallelle internettoegang uit in de FRITZ!Box:

Opmerking:Indien mogelijk zullen wij optimaliseringen in toekomstige updates van FRITZ!OS opnemen zodat parallel internetgebruik ook wordt toegestaan bij LTE-tarieven met een datalimiet.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "General".
 4. Als bij "Selection of the kind of Internet access" de opties "Use mobile communications for internet connection" en "Use DSL/WAN for internet connection" zijn ingeschakeld, schakel je de optie "Use mobile communications for internet connection" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Snelheid van de mobielenetwerkverbinding controleren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box een mobielenetwerkverbinding tot stand brengt:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Controleer welke snelheid wordt weergegeven in de rij "Throughput".
 5. Als de weergegeven doorvoercapaciteit bijna net zo hoog is als de snelheid die je mobielenetwerkprovider garandeert, is er geen probleem.
  • Als de weergegeven doorvoercapaciteit duidelijk lager is, voer je de maatregelen uit in de handleiding Doorvoercapaciteit mobiele netwerk te laag.

   Opmerking:Op veel locaties is het niet mogelijk de gegarandeerde doorvoercapaciteit volledig te bereiken. Daarom zeggen LTE-providers dat ze snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

3 DSL-aansluiting controleren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box op een DSL-aansluiting gebruikt:

Snelheid van de DSL-verbinding controleren

Controleer of je FRITZ!Box de DSL-snelheid (doorvoercapaciteit) weergeeft die je DSL-provider garandeert:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer welke doorvoercapaciteit wordt weergegeven in de rij "Current throughput".
 5. Als de huidige doorvoercapaciteit bijna net zo hoog is als de snelheid die je provider garandeert, is er geen probleem.
  • Als de actuele doorvoercapaciteit duidelijk lager is, voer je de maatregelen uit in de handleiding DSL-doorvoercapaciteit te laag.

   Opmerking:Op veel DSL-aansluitingen kan de overeengekomen doorvoercapaciteit niet volledig worden bereikt. Daarom zeggen DSL-providers dat ze DSL-snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

DSL-verbinding op fouten controleren

Problemen met de DSL-verbinding kunnen de internettoegang vertragen. Controleer daarom of er diverse problemen optreden op je DSL-aansluiting:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer bij "Error Counter" of tijdens het gebruik van internet "Not Remediable Errors" (CRC) worden weergegeven voor de FRITZ!Box of de DSL-centrale.
 5. Als er binnen 15 minuten meer dan 500 fouten optreden, voer je de maatregelen uit in de handleiding FRITZ!Box geeft talrijke fouten op de DSL-verbinding aan.

4 Snelheid van de LAN-verbindingen controleren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je internetprovider snelheden van meer dan 100 Mbit/s garandeert:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh".
 3. Controleer in het Mesh-overzicht welke verbindingssnelheid wordt weergegeven voor de apparaten die met een netwerkkabel zijn aangesloten op de FRITZ!Box.
 4. Wanneer LAN-verbindingen met slechts maximaal 100 Mbit/s tot stand worden gebracht hoewel de apparaten gigabit-LAN ondersteunen, voer dan de maatregelen uit van de handleiding LAN-verbindingen worden met maar 100 Mbit/s tot stand gebracht.

5 Wi-Fi-verbindingen optimaliseren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box of een Mesh Repeater duidelijk langzamer zijn dan de Wi-Fi-snelheid die kan worden bereikt met de FRITZ!Box:

 1. Voer de maatregelen uit in de handleiding Trage Wi-Fi-verbindingen.

6 Netwerkinstellingen van Windows aanpassen

Een computer heeft alleen toegang tot internet als alle internetaanvragen van de computer worden doorgestuurd naar de FRITZ!Box. Als de computer zijn IP-instellingen automatisch van de FRITZ!Box verkrijgt via DHCP, krijgt de computer ook automatisch een Standaardgateway (IP-adres van de FRITZ!Box).

De configuratie van meerdere standaardgateways is niet toegestaan en veroorzaakt fouten. Controleer daarom of er op de computer maar één standaardgateway is geconfigureerd:

Opmerking:Opmerking voor netwerkexperts: Standaardgateways die zijn vereist voor routering naar een ander IP-netwerk, kunnen worden vervangen door een statische route. In Windows-help vind je informatie over het configureren van statische routes.

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + R in.
 2. Voer in het invoerveld "Openen" cmd in en klik op "OK".
 3. Voer in de opdrachtprompt route print in en druk vervolgens op Enter.
 4. Als in de weergegeven tabel meerdere vermeldingen met 0.0.0.0 worden weergegeven, zijn er meerdere gateways:

  Windows 11

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
  2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
  3. Klik op "Geavanceerde netwerkinstellingen".
  4. Klik bij "Verwante instellingen" op "Meer opties voor netwerkadapter".
  5. Klik met de rechtermuisknop op een netwerkadapter die niet met de FRITZ!Box is verbonden.
  6. Klik op "Eigenschappen".
  7. Selecteer "Internet Protocol, Versie 4 (TCP/IPv4)".
  8. Klik op "Eigenschappen".
  9. Als er een standaardgateway wordt vermeld, verwijder je deze.
  10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

  Windows 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
  2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en internet".
  3. Klik bij "Geavanceerde Netwerkinstellingen" op "Adapteropties wijzigen".
  4. Klik in de menubalk bij de knop (Weergave wijzigen) op de pijl en selecteer "Details".
  5. Klik met de rechtermuisknop op een verbinding van een netwerkadapter die niet is verbonden met de FRITZ!Box. De naam van de netwerkadapter vind je onder "Apparaatnaam".
  6. Klik op "Eigenschappen".
  7. Selecteer "Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)".
  8. Klik op "Eigenschappen".
  9. Als er een standaardgateway wordt vermeld, verwijder je deze.
  10. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 5. Herhaal deze stappen voor alle netwerkadapters die zijn verbonden met de FRITZ!Box.

7 Internettoepassingen controleren

VPN-verbindingen en toepassingen die de internettoegang monitoren of regelen, zoals bijvoorbeeld firewalls, virusscanners, filters van het ouderlijk toezicht, of programma's die afzonderlijke internettoepassingen prioriteren, kunnen de snelheid van de internettoegang verlagen.

 1. Schakel bij wijze van test een eventueel bestaande VPN-verbinding en alle andere internettoepassingen uit.
 2. Controleer de snelheid van de internetverbinding door bijvoorbeeld een groot bestand te downloaden.
 3. Als de snelheid van de internetverbinding nu snel genoeg is, configureer de andere toepassingen dan zo dat deze de snelheid van de internetverbinding niet beperken. Informatie over de configuratie van de toepassingen krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

De FRITZ!Box en de daarmee verbonden apparaten brengen nu de snelst mogelijke internetverbinding tot stand. Verdere oorzaken voor een trage internetverbinding kunnen het afknijpen of een storing van de internetaansluiting zijn of, wanneer het probleem alleen afzonderlijke apparaten betreft, fouten van de apparaten in kwestie. Mogelijk kunnen de internetprovider of de fabrikant van de apparaten in kwestie je advies geven om het probleem te verhelpen.

Belangrijk:Bij mobielenetwerkverbindingen (LTE/UMTS) delen bovendien alle gebruikers binnen dezelfde mobiele radiocel de beschikbare bandbreedte. Hoe groter het aantal actieve gebruikers is in een mobiele radiocel, des te minder bandbreedte er beschikbaar is voor iedere gebruiker afzonderlijk.