Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater via Wi-Fi met de FRITZ!Box verbinden

Verbind je FRITZ!Repeater via Wi-Fi met je FRITZ!Box om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. De FRITZ!Repeater neemt dan automatisch alle Wi-Fi-instellingen over van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld de Wi-Fi-toegangsgegevens en de gasttoegang, en kan meteen worden gebruikt door alle apparaten in het thuisnetwerk.

De verbinding tussen FRITZ!Repeater en FRITZ!Box kun je veilig configureren met een druk op de toets (WPS, Wi-Fi Protected Setup).

Afb.: Verbindingsscenario voor het verbindingstype Wi-Fi-bridge

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende maatregelen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

2 FRITZ!Repeater met de FRITZ!Box verbinden

  1. Plaats de FRITZ!Repeater voor configuratie in buurt van de FRITZ!Box.
  2. Wacht gedurende ongeveer 1 minuut tot de "Power"-led en de "WLAN"-led van de FRITZ!Repeater blijven branden of tot de "Connect"-led van de FRITZ!Repeater langzamer knippert.
  3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de "WPS"-toets of de "Connect"-toets van de FRITZ!Repeater en laat de toets weer los. Nadat je de toets hebt losgelaten, begint de "WLAN"-led te knipperen of de "Connect"-led begint snel te knipperen.
  4. Binnen 2 minuten: Druk op de "WLAN"-toets van de FRITZ!Box en houd de toets gedurende ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
  5. Zodra één of meer signaalsterkte-leds van de FRITZ!Repeater blijven branden of nadat de led voor de verbindingskwaliteit groen is geworden, is de configuratie voltooid.

3 FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de FRITZ!Box hebben:

  1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat afhankelijk van het model FRITZ!Repeater ten minste drie van de vijf signaalsterkte-leds branden of dat de led voor de verbindingskwaliteit groen is en niet oranje.