Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Oproepblokkering voor inkomende en uitgaande oproepen (bijvoorbeeld 090x-nummers) configureren

Je kunt in de FRITZ!Box oproepblokkeringen configureren om

 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen (bijvoorbeeld 090x-nummers) voor uitgaande oproepen blokkeren. Telefoons die zijn aangesloten op de FRITZ!Box kunnen dan geen verbinding meer tot stand brengen met deze telefoonnummers.
 • bepaalde telefoonnummers of nummerreeksen voor inkomende oproepen te blokkeren. Bovendien kun je bellers blokkeren die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers). De telefoons die met de FRITZ!Box zijn verbonden, reageren dan niet op inkomende oproepen van deze bellers en de oproepen worden niet opgeslagen in de oproeplijst van de telefoons. Deze oproepen worden echter wel weergegeven als afgewezen oproepen in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Uitgaande oproepen blokkeren en uitzonderingen definiëren

Telefoonnummers of nummerreeks blokkeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op de knop "New Blocking Rule".
 4. Schakel de optie "outgoing calls" in.
 5. Voer een volledig telefoonnummer of een nummerreeks in.

  Opmerking:Een nummerreeks bevat alle telefoonnummers die beginnen met de opgegeven cijfers. De nummerreeks "00" bevat bijvoorbeeld alle telefoonnummers die beginnen met "00". Dat zijn alle internationale oproepen.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Uitzondering voor geblokkeerde reeksen van telefoonnummers definiëren

Als je uitgaande oproepen naar een bepaalde nummerreeks hebt geblokkeerd, kun je een kiesregel configureren om uitzonderingen in te stellen voor afzonderlijke telefoonnummers of nummerreeksen. Je kunt deze nummers of reeksen dan toch bellen ondanks dat ze zijn geblokkeerd:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op het tabblad "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Number range" de optie "Telephone number".
 6. Voer het volledige telefoonnummer met netnummer in of voer een nummerreeks in, waarnaar uitgaande gesprekken mogelijk moeten zijn.

  Voorbeeld:
  Je hebt internationale oproepen geblokkeerd, maar wilt dat telefoonverbindingen met de VS wel mogelijk zijn. In dit geval voer je het landnummer van de VS, "001", in wanneer je de kiesregel configureert.
  Je hebt de nummerreeks van het mobiele telefoonnetwerk geblokkeerd, maar je wilt wel oproepen toestaan naar je eigen mobiele telefoonnummer. In dit geval voer je het hele telefoonnummer in wanneer je de kiesregel configureert.

 7. Selecteer bij "Connect via" het soort verbinding of het telefoonnummer (bijvoorbeeld vaste net) dat je wilt gebruiken om de verbinding tot stand te brengen.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Inkomende oproepen blokkeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Call Handling".
 3. Klik op de knop "New Blocking Rule".
 4. Schakel de optie "incoming calls" in.
 5. Als je een bepaald telefoonnummer of een nummerreeks wilt blokkeren, voer dan dit telefoonnummer of de nummerreeks (bijvoorbeeld 0900) in het veld "Telephone number" in.
  • Als je alle bellers wilt blokkeren die de nummerweergave hebben uitgeschakeld (anonieme bellers), selecteer je in de vervolgkeuzelijst "Without a number".

   Belangrijk:Sommige telefoonaansluitingen en telefoons ondersteunen geen nummerweergave. Blokkeer geen anonieme oproepen als je oproepen verwacht van dergelijke aansluitingen.

  • Als je alleen anonieme bellers wilt blokkeren die één van je telefoonnummers bellen, voer je in het veld "Telephone number" een # in, gevolgd door je telefoonnummer.

   Voorbeeld:
   Je gebruikt je telefoonnummer 123456 als faxnummer en wilt anonieme faxberichten blokkeren. Voer in het veld "Telephone number" #123456 in. Nu worden alle oproepen van bellers afgewezen die bellen naar het faxnummer 123456 en die de nummerweergave hebben uitgeschakeld.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.