Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Internetgebruik met ouderlijk toezicht beperken

Door middel van toegangsprofielen kun je in de FRITZ!Box voor alle apparaten in het thuisnetwerk gedetailleerd instellen hoe lang en wanneer de internettoegang is toegestaan op afzonderlijke dagen van de week. Bovendien kun je het bezoeken van bepaalde websites verbieden of alleen het bezoeken van bepaalde websites toestaan.

In de FRITZ!Box zijn daarvoor vooraf al algemene toegangsprofielen ingesteld.

 • Standard: Dit profiel wordt standaard gebruikt door alle apparaten in het thuisnetwerk en wordt automatisch toegewezen aan alle apparaten in het thuisnetwerk.
 • Blocked: Apparaten die dit profiel gebruiken, hebben geen internettoegang.
 • Unrestricted: Apparaten die dit profiel gebruiken hebben, altijd en onbeperkt internettoegang.
 • Guest: Dit profiel betreft alle apparaten in het gastnetwerk en kan individueel worden aangepast.

Als je het internetgebruik wilt reguleren van afzonderlijke gebruikers of gebruikersgroepen, kun je eigen toegangsprofielen maken:

Je kunt elk toegangsprofiel toewijzen aan één of meer apparaten en zo bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de smartphone, computer en gameconsole van een kind dezelfde beperkingen hebben en het tijdbudget delen.

Voorwaarden / beperkingen

 • Het ouderlijk toezicht is niet beschikbaar als de FRITZ!Box wordt gebruikt als "wireless repeater" of in de IP-clientmodus. In dit geval moet je de internettoegang reguleren in je router.
 • Apparaten in het gastnetwerk worden altijd toegewezen aan het toegangsprofiel "Guest" en kunnen niet afzonderlijk worden gereguleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegangsprofielen maken

Configureer een eigen toegangsprofiel voor alle gebruikers of gebruikersgroepen waarvan je het internetgebruik afzonderlijk wilt reguleren:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens op de knop "New access profile".
 4. Voer in het invoerveld "Name" de naam in van de gebruiker of gebruikersgroep waarvoor je het internetgebruik wilt reguleren.
 5. Bepaal in het venster "Period" op welke tijden het internetgebruik is toegestaan.
 6. Bepaal in het venster "Time Budget" per dag van de week hoe lang het internetgebruik is toegestaan. Tijdbudgets zijn niet geschikt bij het gebruik van messengers zoals WhatsApp, omdat deze voortdurend toegang hebben tot internet.
 7. Als alle apparaten met dit toegangsprofiel de maximale beschikbare gebruikstijd moeten delen, schakel je de optie "shared budget" in.

  Belangrijk:Een gezamenlijk budget heeft alleen zin voor toegangsprofielen van gebruikers die meerdere apparaten gebruiken voor internettoegang (bijvoorbeeld voor de smartphone, computer en een gameconsole van een kind). Deze optie is niet geschikt voor gebruikersgroepen.

 8. Als je de toegang tot onversleutelde websites wilt inperken:
  1. Schakel de optie "Filter websites" in.
  2. Schakel de optie "Allow HTTPS queries" in, zodat de FRITZ!Box toegang tot versleutelde tot websites niet altijd blokkeert.
  3. Als je alleen wilt toestaan dat bepaalde onversleutelde websites worden bezocht, schakel dan de optie "Permit websites" in.
   • Als je bepaalde onversleutelde websites wilt blokkeren, schakel dab de optie "Block websites" in.

    Belangrijk:Als de filterlijst is ingeschakeld, is het rechtstreeks oproepen van IP-adressen op internet geblokkeerd. Hieronder leggen we uit hoe je filterlijsten aanlegt voor websites.

 9. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

2 Een toegangsprofiel toewijzen aan apparaten

Wijs aan alle apparaten in het thuisnetwerk het juiste toegangsprofiel toe:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik naast het apparaat in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Schakel het gewenste toegangsprofiel in:
  • Als het apparaat onbeperkt internettoegang mag hebben, selecteer je in de vervolgkeuzelijst het toegangsprofiel "Unrestricted".
  • Als het apparaat geen internettoegang mag hebben, selecteer je in de vervolgkeuzelijst het toegangsprofiel "Blocked".
  • Als het apparaat beperkt internettoegang mag hebben, selecteer je in de vervolgkeuzelijst een van de toegangsprofielen die je hebt geconfigureerd.

   Voorbeeld:
   Je hebt het toegangsprofiel "Paul" gemaakt voor je zoon. Paul gebruikt de internetverbinding met zijn smartphone, computer en gameconsole. Om ervoor te zorgen dat Pauls tijdbudget de internettoegang van al deze apparaten dekt, wijs je het toegangsprofiel "Paul" toe aan alle drie de apparaten.

 5. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 6. Herhaal de stappen 3. - 5. voor alle apparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box.

3 Filterlijsten voor websites maken

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de optie "Filters for Web Pages" hebt ingeschakeld en de toegang tot bepaalde websites wilt beperken voor één of meer toegangsprofielen:

4 Aanvullende beveiligingsinstellingen toepassen

Toegangsprofiel "Standard" wijzigen

Om te voorkomen dat het ouderlijk toezicht van de FRITZ!Box wordt omzeild door nieuwe apparaten, moet je het internetgebruik blokkeren voor het toegangsprofiel "Standard":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Standard" op de knop (Bewerken).
 4. Schakel in de sectie "Time Limit" de optie "never" in.
 5. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

Wachtwoordbeveiliging voor de FRITZ!Box configureren

Om te voorkomen dat de instellingen van de FRITZ!Box kunnen worden gemanipuleerd, moet je de toegang tot de FRITZ!Box beveiligen met een wachtwoord:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op het tabblad "Login to the Home Network".
 4. Als iedere gebruiker een persoonlijk wachtwoord moet gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel je de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in.
  • Als alle gebruikers een gemeenschappelijk wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel je de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer je een wachtwoord in voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.