Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #103

Verbinding wordt verbroken tijdens doorverbinden, wisselgesprek of ruggespraak

Als je een telefoongesprek wilt doorverbinden, tussen twee gesprekken wilt wisselen of ruggespraak wilt voeren, wordt de verbinding verbroken.

Oorzaak

  • Je telefonieprovider ondersteunt de functionaliteit "wisselgesprek" niet.

1 Ruggespraak, doorverbinden en wisselgesprek in FRITZ!Box inschakelen

Configureer de FRITZ!Box zodanig dat de functionaliteit "wisselgesprek" wordt uitgevoerd door de FRITZ!Box en niet door de telefonieprovider:

  1. Voer op de telefoon#610*9*#91** in en druk op de oproeptoets (hoorn van de haak nemen).

    Opmerking:Als je standaardinstelling van de FRITZ!Box opnieuw wilt inschakelen, voer je #610*2*#91** in.

  2. Leg na ca. 3 seconden weer op.