Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #1382

Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box kan niet worden ingeschakeld

Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box kan niet worden ingeschakeld. Nadat de WLAN-toets van de FRITZ!Box kort is ingedrukt, knippert de WLAN-led permanent. Ook nadat de telefooncode #96*1* is ingevoerd op een telefoon, blijft de WLAN-led van de FRITZ!Box niet branden. Het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box wordt niet gevonden, hoewel dit in de gebruikersinterface is ingeschakeld en Wi-Fi-instellingen kunnen worden geconfigureerd.

Oorzaak

  • Tijdens het uitvoeren van het herstelprogramma werd de Wi-Fi-functie uitgeschakeld en is pas weer beschikbaar nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht.

1 Voorbereidingen

  1. Verbind een computer met een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box.

2 Internettoegang in FRITZ!Box configureren

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
  2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
  3. Voer de internettoegangsgegevens in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De Wi-Fi-functie wordt automatisch ingeschakeld nadat de FRITZ!Box de verbinding met internet tot stand heeft gebracht.