Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

PlayStation 5 / 4 in het FRITZ!Box-thuisnetwerk gebruiken

Je kunt je PlayStation 5 of Playstation 4 eenvoudig met een netwerkkabel of via Wi-Fi verbinden met de FRITZ!Box. De PlayStation heeft dan toegang tot internet en kan worden gebruikt als afspeelapparaat voor video's, muziek en afbeeldingsbestanden in het FRITZ!Box-thuisnetwerk.

Opmerking:Hoe je de verbinding met de FRITZ!Box configureert in een Playstation, leggen we hier uit aan de hand van een Sony PlayStation 5 (systeemsoftware 20.02-2.25.00.02-00.00.00.0.1).

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen wijst de FRITZ!Box per DHCP automatisch de juiste IP-instellingen toe aan alle apparaten. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4 Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waaruit de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe van xxx.20 tot xxx.200.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

FRITZ!Box op WPS voorbereiden

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al voorbereid op WPS. Als je de Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box hebt gewijzigd, configureer dan de volgende instellingen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Security".
 3. Klik op het tabblad "WPS Quick Connection".
 4. Schakel WPS in.
 5. Selecteer "Push-Button method (WPS-PBC, Push Button Configuration)" en klik op "Start WPS".

2 Playstation met FRITZ!Box verbinden

Verbind de Playstation met een netwerkkabel of via Wi-Fi met de FRITZ!Box.

PlayStation met Wi-Fi-netwerk verbinden

Belangrijk:Controleer of er geen netwerkkabel is aangesloten aan de PlayStation.

 1. Klik in het menu van de Playstation op "Instellingen".
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk" en vervolgens op "Instellingen".
 3. Schakel de optie in om verbinding met het internet te maken.
 4. Klik op "Internetverbinding instellen".
 5. Klik onder de lijst met gevonden netwerken op "Instellen via WPS-toets"
 6. Druk op de "WLAN"-knop van de FRITZ!Box en houd de knop gedurende ongeveer 6 seconde ingedrukt tot de "WLAN"-led begint te knipperen.
  • Nu wordt de Wi-Fi-verbinding geconfigureerd en tot stand gebracht.

Playstation met een netwerkkabel verbinden

 1. Verbind de Playstation met een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 2. Klik in het menu van de Playstation op "Instellingen".
 3. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk" en vervolgens op "Instellingen".
 4. Schakel de optie in om verbinding met het internet te maken.
 5. Klik op Internetverbinding instellen en vervolgens op "Een netwerkkabel gebruiken".
 6. Voer een naam voor de verbinding in en klik op "verbinding maken".
  • De Playstation controleert nu de netwerkomgeving en de internetinstellingen worden bijgewerkt.

De Playstation is nu via de FRITZ!Box verbonden met het internet. Je kunt PlayStation bijvoorbeeld gebruiken om onlinegames te spelen, of je kunt het Sony Entertainment Network gebruiken voor toegang tot de film-, televisie- en muziekservices op internet.

Opmerking:Raadpleeg Sony voor meer informatie over de configuratie, bijvoorbeeld via de Playstation website.

3 Port forwarding voor onlinegames configureren

De firewall van de FRITZ!Box beveiligt alle apparaten in het thuisnetwerk standaard tegen inkomende verbindingen en ongewenste gegevens vanuit internet. Daardoor kunnen echter bij een aantal onlinegames (bijvoorbeeld FIFA) problemen optreden, omdat deze voor andere deelnemers vanuit het internet bereikbaar moeten zijn.

Als de Playstation onder "Instellingen > Netwerk > Verbindingsstatus weergeven" Nat-type 2 weergeeft, zijn de FRITZ!Box en Playstation al optimaal geconfigureerd.

Als de Playstation NAT-type 3 weergeeft, worden een aantal voor de Playstation benodigde diensten of gegevens geblokkeerd, meestal door het ontbreken van port forwardingregels. Pas in dit geval de instellingen van de FRITZ!Box aan:

Belangrijk:Om vanaf internet volledig toegankelijk te zijn, heeft de FRITZ!Box een publiek IPv4-adres nodig.

Automatische port forwarding configureren

Configureer automatische port forwarding in de FRITZ!Box, zodat de Playstation zelf de benodigde poorten in de FRITZ!Box kan openen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Connections".
 4. Klik naast het apparaat in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Schakel die optie "Permit independent port sharing" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Statische port forwarding configureren

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met onlinegames of als de verbinding wordt verbroken, configureer je de noodzakelijke port forwardingregels handmatig:

 1. Configureer in de FRITZ!Box Statische port forwarding voor de poorten en IP-protocollen die worden gebruikt door het Playstation Network, ook wel PSN (zie Playstation Gebruikershandleiding):
  • TCP-poorten: 80, 443, 3478-3480
  • UDP-poorten: 3478-3479
 2. Als de onlinegame naast de poorten voor het Playstation Network nog andere poorten gebruikt, configureer je in de FRITZ!Box port forwardingregels voor deze poorten. Voor de voetbalsimulatie FIFA 21 heb je bijvoorbeeld ook de volgende port forwardingregels nodig (zie: EA Help):
  • TCP-poorten: 1935, 3659, 10000-10099, 42127
  • UDP-poorten 3074,3659,6000

  Opmerking:Lijsten met gebruikte poorten van andere games zoals Battlefield, Call of Duty, Starcraft enz. vind je in slechts enkele kliks op internet, bijvoorbeeld op www.portforward.com.

De FRITZ!Box is nu volledig geconfigureerd voor inkomende- en uitgaande verbindingen via het internet. Als je bij bepaalde onlinegames nog steeds problemen ondervindt, of als de Playstation nog steeds NAT-type 3 weergeeft, kan dat komen omdat de FRITZ!Box van je internetprovider geen publiek IPv4-adres krijgt.